תסמונת מצוקה נשימתית חריפה

טיפול בתסמונת מצוקה נשימתית חריפה באמצעות β-2 agonists הוביל לעלייה בתמותה

מחקר מבוקר אקראית שבחן את השפעת הטיפול ב-salbutamol על התמותה בקרב הסובלים מ-ARDS, הופסק טרם השלמתו לאור עלייה בתמותה בקרב המטופלים ב-salbutamol לעומת פלסבו.

09.02.2012, 10:45

תסמונת מצוקה נשימתית חריפה ( - Acute Respiratory Distress Syndrome) מופיעה אצל 14% מהמטופלים המונשמים, ומובילה לתמותה בשיעור של 40%–60% ולפגיעה באיכות החיים של השורדים. שוער כי β-2 agonists, אשר משפיעים על רבים מהמנגנונים המעורבים בפתו-פיזיולוגיה של ARDS, עשויים להביא תועלת בטיפול בתסמונת.

מחקר BALTIי(Beta Agonist lung injury trial), מחקר מבוקר אקראית שנערך במרכז יחיד וכלל 40 מטופלים, מצא כי טיפול תוך-ורידי ב-salbutamol במשך 7 ימים הוביל לירידה בכמות הנוזלים בריאות (extravascular lung water) ולירידה בלחץ בדרכי האוויר (plateau airway pressure), אולם מחקר זה לא היה בעל כוח סטטיסטי מספק על מנת לבחון השפעה על התמותה. מחקר זה (BALTI-2) תוכנן על מנת לבחון את השפעת הטיפול על התמותה.

המחקר כלל 324 משתתפים שסבלו מ-ARDS. קבוצת המחקר כללה 161 משתתפים שטופלו בעירוי תוך ורידי של salbutamol במשך 7 ימים (או עד להופעת תופעות לוואי שהובילו להפסקת הטיפול/מוות). קבוצת הביקורת כללה 163 משתתפים שטופלו בפלסבו. החוקרים בחנו את שיעור התמותה 28 ימים לאחר תחילת הטיפול.

המחקר הופסק לפני המועד המתוכנן, מכיוון שנמצא כי התמותה בקבוצת המחקר הייתה גבוהה יותר באופן מובהק. שיעורי התמותה היו 34% בקבוצת המחקר לעומת 23% בקבוצת הביקורת, והסיכון היחסי לתמותה היה 1.47 (95%iCI 1.03-2.08).

נמצא כי השכיחות של הפסקת הטיפול לפני המועד המתוכנן (כלומר כעבור פחות מ-7 ימים) הייתה גבוהה יותר בקבוצת המחקר. נוסף לכך, מספר הימים ללא הנשמה וללא כשל מערכות היה נמוך יותר בקבוצת המחקר, ומשתתפים ששרדו בקבוצת המחקר נזקקו להמשך טיפול ארוך יותר במחלקה לטיפול נמרץ.

התייחסות לגורמים משפיעים נוספים (גיל, מין, יחס PaO2/FiO2 והגורם ל-ARDS) לא שינתה את התוצאות.

גורמי המוות העיקריים היו אבחנות הקשורות במערכת הנשימה או כשל כלל מערכתי (multiorgan failure).

לאור הממצאים הוחלט, כאמור, על הפסקת המחקר לפני המועד המתוכנן. החוקרים מסכמים כי הטיפול ב- β-2 agonists אינו מיטיב עם חולי ARDS ואינו מומלץ.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Smith et al.;Eff ect of intravenous β-2 agonist treatment on clinical outcomes in acute respiratory distress syndrome (BALTI-2): a multicentre, randomised controlled trial, Lancet. 2012 Jan 21;379(9812):229-35. Epub 2011 Dec 11

נושאים קשורים:  תסמונת מצוקה נשימתית חריפה,  β-2 agonists,  BALTI,  salbutamol,  מחקרים
תגובות