בקטרמיה

זיהוי בקטרמיה אצל מבוגרים – חום ותאי דם לבנים אינם מדדים מהימנים

מחקר שבחן תוצאות תרביות דם שנלקחו בחדר מיון של בית חולים שלישוני בבוסטון מצא כי אצל חלק ניכר מהמטופלים שתרביות הדם שלהם היו חיוביות, חום הגוף וספירת תאי הדם הלבנים היו תקינים

15.06.2012, 17:46

זיהוי מוקדם של ספסיס וטיפול מוקדם מובילים לשיפור התוצאה הקלינית. ספסיס מוגדר כחשד קליני לזיהום, בשילוב עם שני פרמטרים או יותר המעידים על תגובה דלקתית סיסטמית. בקטרמיה מוגדרת כהימצאות חיידקים בזרם הדם, המעידה ללא ספק על זיהום ועל סיכון מוגבר לפיתוח ספסיס.

טמפרטורת הגוף ורמת תאי הדם הלבנים משמשים במקרים רבים כקריטריונים לזיהוי זיהומים. במחקר זה נבחנה מהימנותם באיתור בקטרמיה בקרב מבוגרים. המחקר בוצע באמצעות ניתוח משני של נתוני מחקר פרוספקטיבי, שכלל את כל המטופלים המבוגרים שנלקחה מהם תרבית דם בחדר המיון או תוך שלוש שעות מקבלתם. לגבי מטופלים שתוצאות התרבית שלהם היו חיוביות נבדקה הרשומה הרפואית לאיתור נתונים על טמפרטורת הגוף ועל ספירת תאי הדם הלבנים. חום תקין הוגדר כערך שבין 36 ל-38 מעלות צלזיוס. ספירת דם תקינה הוגדרה כערך של 4-12K/uL. "בנדמיה" הוגדרה כנוכחות של מעל 5% תאים מסוג band cells בדיפרנציאל תאי הדם הלבנים.

3,563 משתתפים נכללו במחקר, ותוצאות התרבית של 289 מהם (8.1%) היו חיוביות. טמפרטורת הגוף בחדר המיון של 33% מהמטופלים שתרביות הדם שלהם היו חיוביות, הייתה תקינה. הטמפרטורה הממוצעת שנמדדה היתה 37.5±2.4 מעלות צלזיוס וערך החציון היה 38.4 מעלות. רגישותה של טמפרטורת גוף שאינה תקינה (חום גבוה או היפותרמיה) בזיהוי בקטרמיה הייתה 67%.

ספירת תאי הדם הלבנים של 52% מהמשתתפים שתוצאות תרבית הדם שלהם היו חיוביות הייתה תקינה. הערך הממוצע בספירת תאי הדם הלבנים היה 13.3±2.2, וערך החציון היה 11.7. רגישותה של ספירת תאי דם לבנים לא תקינה בזיהוי בקטרמיה הייתה 48%.

הרגישות של בנדימיה בזיהוי בקטרמיה הייתה 82%. בנדמיה נמצאה אצל 80% מהמטופלים שתוצאת תרבית הדם שלהם הייתה חיובית ושטמפרטורת הגוף שלהם הייתה תקינה, ואצל 79% מהמטופלים שתוצאת תרבית הדם שלהם הייתה חיובית ושספירת תאי הדם הלבנים שלהם הייתה תקינה.

אצל 17.4% מהמשתתפים (52 משתתפים) שתרבית הדם שלהם הייתה חיובית, טמפרטורת הגוף וספירת תאי הדם הלבנים היו תקינות. ל-28 מתוכם בוצעה בדיקת דיפרנציאל מלאה, וב-75% ממקרים אלו אותרה בנדמיה. מתוך 289 המטופלים שנמצא בדיעבד כי תרבית הדם שלהם הייתה חיובית, 273 אושפזו ו-16 שוחררו לביתם ונקראו לשוב לבית החולים במועד מאוחר יותר.

החוקרים מסכמים כי אצל חלק ניכר מהמטופלים שזוהתה אצלם בקטרמיה בתרבית הדם, טמפרטורת הגוף וספירת תאי הדם הלבנים בעת הבדיקה בחדר המיון היו תקינות. בנדמיה, גם במקרים שבהם ספירת תאי הדם הלבנים תקינה, עשויה לרמוז לנוכחות זיהום סמוי. חום הגוף וספירת תאי הדם הלבנים אינם סמנים מהימנים לשלילת תהליך זיהומי.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Seigel et al.; Inadequacy of temperature and white blood cell count in predicting bacteremia in patients with suspected infection, J Emerg Med. 2012 Mar;42(3):254-9.

נושאים קשורים:  בקטרמיה,  חום,  זיהום,  ספירת דם,  תרבית דם,  ספסיס,  מחקרים
תגובות