פקקת וריד עמוק (DVT – deep-vein thrombosis) ותסחיף ריאתי (PE – pulmonary embolism) נחשבים לרוב לשני הביטויים העיקריים של אותה מחלה – פקקת ורידים (VT – venous thrombosis). מחקרים רבים זיהו גורמי סיכון, גנטיים ונרכשים, ל-VT.

לגבי אחד מגורמי הסיכון – factor V Leiden – באופן מפתיע נמצא כי בנוכחותו הסיכון היחסי ל-DVT (בהשוואה לקבוצת ביקורת) הוא 4.5 (95%CI 3.8-5.3), ואילו הסיכון היחסי ל-PE נמוך הרבה יותר (1.7, 95%CI 1.3-2.2). התופעה זכתה לכינוי "factor V Leiden paradox”.

במחקר זה נבחנה השפעתם של גורמי סיכון נוספים על הסיכון ל-DVT ול-PE בנפרד, על מנת לברר אם גם גורמי סיכון נוספים משפיעים במידה שונה על שניהם. הנתונים נאספו מ-40 מחקרים בספרות הרפואית  וממחקר מקרה ביקורת שערכו המחברים בהולנד.

לגבי גורמי סיכון רבים (כגון גיל, גובה, מצב לאחר ניתוח ועוד) נמצא כי ההשפעה לגבי DVT ו-PE דומה. על פי מחקר של ארגון הבריאות העולמי, שימוש בגלולות למניעת היריון מעלה את הסיכון ל-DVT (סיכון יחסי 4.1, 95%CI 2.8-6.1) הרבה יותא מאשר את הסיכון ל-PE (סיכון יחסי 2.5, 95%CI 0.95-6.8).

במחקר שנערך בארה"ב נמצא כי הסיכון היחסי ל-PE במהלך היריון עומד על 0.23 (95%CI -.07-0.71), לעומת סיכון יחסי של 1.9 (95%CI 1.3-2.7) ל-DVT. לאחר הלידה הודגם סיכון יחסי של 7.6 (95%CI 5.5-10.6) ל-DVT וסיכון יחסי של 3.5 (95%CI 2.2-5.6) ל-PE. גם במחקר MEGA נמצא הבדל בסיכון בשני המצבים (סיכון יחסי של 7.8 ל-DVT לעומת 2.3 ל-PE במהלך ההיריון, וסיכונים של 34.4 ו-72.6 בהתאמה לאחר הלידה).

לטענת החוקרים, גם השמנה מגבירה את הסיכון ל-DVT (סיכון יחסי 2.50, 95%CI 2.49-2.51) יותר מאשר את הסיכון ל-PE (סיכון יחסי 2.21, 95%CI 2.20-2.23). פציעה קלה ברגל מגבירה את הסיכון ל-DVT הרבה יותר מאשר את הסיכון ל-PE (הסיכונים היחסיים הם 6.3 ו-2.4 בהתאמה).

בקרב חולי COPD, הסיכון היחסי ל-PE היה 3.2 (95%CI 2.4-4.2) ואילו הסיכון היחסי ל-DVT הוא 1.6 (95%CI 1.2-2.1) במחקר MEGA. במחקר נוסף נמצאו סיכונים יחסיים של 3.6 ו-7.5, בהתאמה. כלומר, המחלה מגבירה את הסיכון ל-PE הרבה יותר מאשר את הסיכון ל-DVT.

בשני מחקרים נמצא כי Sickle cell trait מגבירה את הסיכון ל-PE, אך אינה מגבירה במידה מובהקת את הסיכון ל-DVT.

החוקרים מסכמים כי ניתן להרחיב את ה-factor V Leiden paradox, שכן גם גורמי סיכון נוספים משפיעים במידה שונה על הסיכון ל-DVT לעומת הסיכון ל-PE. גלולות למניעת היריון, היריון והתקופה שאחריו והשמנה – כולם מצבים הקשורים בעלייה בתנגודת ל-APC, קשורים בעלייה גדולה יותר בסיכון ל-DVT מאשר בסיכון ל-PE, כמו גם פציעה מקומית ברגליים. לעומת זאת, מחלות ריאה כרוניות וכן sickle cell trait קשורות בעלייה גדולה יותר בסיכון ל-PE. לפיכך ייתכן שלא בכל המקרים אפשר להתייחס לשני המצבים כשני ביטויים של אותה מחלה, וייתכן שיהיו לכך השלכות קליניות (לדוגמה, מבחינת מאזן הסיכונים בין הסיכון ל-VT לעומת הסיכון בטיפול נוגד קרישה). דרושים מחקרים נוספים על מנת להבהיר את התופעה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Langevelde et al., Broadening the factor V Leiden paradox: pulmonary embolism and deep-vein thrombosis as two sides of the spectrum, Blood. 2012 Apr 10. [Epub ahead of print]