קשישים

האם החדרת צינור הזנה מאריכה את חיי הסובלים מדמנציה?

במחקר פרוספקטיבי שבחן את כלל דיירי המוסדות הסיעודיים בארה"ב נמצא כי החדרת צינור הזנה לסובלים מדמנציה מתקדמת אינה מאריכה חיים

13.12.2012, 09:43

מוות עקב דמנציה מאופין בהתפתחות קשיי אכילה, תת תזונה וזיהומים חוזרים. כמעט 90% מהסובלים מדמנציה מתקדמת מפתחים קשיי אכילה, וההחלטה לגבי הכנסת צינורית הזנה (PEG) או הימנעות מכך היא אחת ההחלטות הקשות העומדות בפני בני המשפחה והצוות המטפל. אחת הסיבות לתמיכה בהכנסת PEG היא הארכת חיי המטופל. מחקרים קודמים הדגימו כי הכנסת PEG אינה מאריכה חיים, אך מרביתם בוצעו במרכז יחיד, ויש חשש לגבי הטיית התוצאות עקב בחירת המשתתפים. במחקר זה נבחנה השפעת הכנסת PEG על משך השרידות בקרב כלל המתגוררים במוסדות סיעודיים בארה"ב שסבלו מדמנציה מתקדמת ופתחו קשיי אכילה, תוך שימוש בשקלול שימנע הטיה של התוצאות עקב בחירת המשתתפים.

דמנציה (אילוסטרציה)

דמנציה (אילוסטרציה)

המשתתפים היו כלל דיירי המוסדות הסיעודיים בארה"ב, שסבלו מדמנציה מתקדמת ופיתחו קשיי אכילה שהובילו לכך שנזקקו לסיוע (כלומר עלייה בציון במדד CPS – cognitive performance scale מ-4/5 ל-6). נכללו 36,492 משתתפים, בני כ-85 שנים בממוצע, כ-78% מהם נשים. ל-5.4% מהם הוכנס צינור PEG.

לא נמצא קשר בין הכנסת צינור PEG לבין משך השרידות לאחר התפתחות קשיי אכילה, לאחר שהובאו בחשבון מאפיינים קליניים וסוציואקונומיים, וכן תכנון מראש של הטיפול במצב סיעודי. הסיכון לתמותה לא היה נמוך יותר לאחר הכנסת PEGי(Adjusted HR 1.03, 95%CI 0.94-1.13).

נוסף לכך, בקרב משתתפים שהוכנס להם PEG, הסיכון לתמותה לא היה נמוך יותר אצל אלו שהכנסת ה-PEG בוצעה אצלם מוקדם (עד חודש מהתפתחות קשיי האכילה) בהשוואה לאלו שה-PEG הוכנס אצלם מאוחר יותר (ארבעה חודשים מהתפתחות קשיי האכילה) – AHR 1.01, 95%CI 0.86-1.20.

החוקרים מסכמים כי מרבית בני המשפחה מציינים את הארכת החיים כסיבה העיקרית להחלטם לבצע הכנסת PEG, ומחקר זה דווקא מאשר את תוצאותיהם של מחקרים קודמים, ואינו מדגים הארכת חיים כתוצאה מהליך זה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Teno et al.; Does Feeding Tube Insertion and Its Timing Improve Survival?J Am Geriatr Soc. 2012 Oct;60(10):1918-21.

נושאים קשורים:  קשישים,  דמנציה,  צינורית הזנה,  PEG,  מחקרים
תגובות
 
שלמה ברסניאק
19.12.2012, 04:25

???????????????????????????
נגמרו כבר כל הנושאיים למחקר??זה שיא!!!!!!!!

דר ניר צבר
07.03.2013, 20:46

מחקר חשוב שמאשש את הצורך בחשיבה מחדש על PEG בשטיון מתקדם.
כנראה שזהו נוהג שצריך לעבור מהעולם: מוסיף סבל ואינו מאריך חיים.