סוכרת

טיקאגרלור הראה עיכוב טסיות גבוה יותר בהשוואה לפראסוגרל, בחולי סוכרת עם תסמונת כלילית אקוטית

הערכה אקראית של ההשפעות נוגדות-הטסיות של טיקאגרלור לעומת פראסוגרל, בחולים עם סוכרת

26.06.2013, 10:04

החוקרים ביקשו להשוות את הפעולה הפרמקודינמית של טיקאגרלור (ברילינטה, אסטרהזנקה ישראל), לעומת פראסוגרל (אפיאנט, אלי לילי).

סוכרת (אילוסטרציה)

סוכרת (אילוסטרציה)

בניסוי פרוספקטיבי, מוצלב, בעל סמיות-יחידה, במרכז אחד, 30 חולי ACS עוקבים עם DM, שטופלו בעבר עם קלופידוגרל, הופנו באופן אקראי, לקבל 90 מ"ג טיקאגרלור, פעמיים ביום או 10 מ"ג פראסוגרל, פעם ביום, לתקופת טיפול בת 15 ימים.תגובתיות הטסיות (PR) נקבעה על פי מבחן P2Y12 VerifyNow ונמדדה ביחידות P2Y12 reaction units) PRU).תגובתיות הטסיות היתה נמוכה יותר, באופן משמעותי, בעקבות מתן טיקאגרלור (45.2 PRU [95%] CI, 27.4 – 63.1) בהשוואה לפראסוגרל (80.8 PRU 63.0 – 98.7), עם הבדל ממוצע בשיעור הריבועים הפחותים, של -35.6, ב (55.2 -עד 15.9-, P=0.001). שיעור PR גבוה תחת טיפול היה 0% עבור טיקאגרלור ו-3.3% עבור פראסוגרל (P=1.0).

החוקרים הסיקו, כי בחולי DM עם ACS, שטופלו בעבר עם קלופידוגרל ושעברו PCI, טיקאגרלור השיג עיכוב טסיות גבוה יותר, באופן משמעותי, בהשוואה לפראסוגרל. שתי התרופות נוגדות-הטסיות, טיפלו באופן אפקטיבי ב-PR גבוה. רלבנטיות ממצאים אלה ליעילות הקלינית והבטיחות של טיקאגרלור ופראסוגרל בחולי DM נזקקת לבירור נוסף.

מקור:
Randomized Assessment of Ticagrelor Versus Prasugrel Antiplatelet Effects in Patients With Diabetes Mellitus: Alexopoulos D et al., Diabetes Care. 2013 Mar 14. Advanced Online Publication.

נושאים קשורים:  סוכרת,  טיקאגרלור,  פראסוגרל,  מחקר קליני,  מחקרים
תגובות