וילדגליפטין

מעכב ה-DPP4 וילדגליפטין בעל יכולת תיקון תפקוד לקוי של תאי בטא ותנגודת לאינסולין

לטיפול ארוך טווח בווילדגליפטין ישנה השפעה מיטיבה על תפקוד לקוי של תאי בטא בלבלב ועל תנגודת לאינסולין בחולי סוכרת סוג-2

18.09.2013, 15:56

מטרת המחקר היתה לקבוע אם מעכב ה-DPP4 וילדגליפטין יכול לתקן תפקוד לקוי של תאי בטא בלבלב ותנגודת לאינסולין.

תאי בטא בלבלב (צילום: אילוסטרציה)

תאי בטא בלבלב (צילום: אילוסטרציה)

10 נבדקים החולים בסוכרת סוג-2, אשר לא קיבלו מעולם מעכב DPP4, נרשמו למחקר. באמצעות ניתוח מודל דו-מדורי של קינטיקת C-peptide ופרמטרים של מודל מינימלי מותאם אינסולין, נעשתה הערכה של הפרשת אינסולין ורגישות לאינסולין, בהתאמה, לפני תחילת הטיפול וכעבור 3 חודשי טיפול דו-יומי בווילדגליפטין 50 מ"ג.

הפאזה הראשונה של הפרשת אינסולין CS1 נקבעה על ידי סכום קצב הפרשת C-peptide בדקות 0-5 (טווח נורמלי 6.8-18.5 ננוגרם/מל/דקה). אינדקס רגישות כלל-גופי לאינסולין (SI) חושב בהשתמש בתוכנת מודל מינימלי (טווח נורמלי 2.6-7.6×10-4 /דקה/מיקרו יחידה/מל).

לאחר הטיפול בווילדגליפטין, נצפתה ירידה בממוצע (± SE) רמת HbA1c לפני הטיפול ולאחריו- 43.28±1.53 לעומת .40.98±1.7 מילימול/מול, בהתאמה (p=0.019). טיפול בווילדליפטין הוביל לעלייה בשטח שמתחת לעקומה עבור ראקטיביות C-peptide לפני הטיפול לעומת לאחריו (26.66±5.15 לעומת . 33.02±6.12  ננוגרם/מל ב-20 דקות, בהתאמה, p=0.003) ולעלייה ב-CS1 בתגובה להעמסת סוכר תוך ורידית, לפני הטיפול לעומת לאחריו (0.80±0.20 לעומת 1.35±0.38 ננוגרם/מ"ל/דקה, בהתאמה, p=0.037 .

טיפול בווידלגליפטין גם הגדיל משמעותית את ה-SI לפני הטיפול לעומת לאחריו (0.46±0.27 לעומת . 1.21±0.48×10-4/דקה/מיקרו יחידה/מל, p=0.037).

החוקרים סיכמו, כי טיפול ארוך טווח בווילדגליפטין הוביל לשיפור בפאזה הראשונה של הפרשת אינסולין ובאינדקס הרגישות לאינסולין , ומכך ניתן להסיק שלתרופה יש יכולת לתקן תפקוד לקוי של תאי בטא בלבלב ותנגודת לאינסולין בסוכרת סוג 2.

מקור:
Horm Metab Res. 2014 Jun 30. [Epub ahead of print] The Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitor Vildagliptin has the Capacity to Repair β-Cell Dysfunction and Insulin Resistance. Horie A1, Tokuyama Y2, Ishizuka T3, Suzuki Y4, Marumo K1, Oshikiri K1, Ide K1, Sunaga M1, Kanatsuka A

נושאים קשורים:  וילדגליפטין,  תנגודת לאינסולין,  מעכבי DPP4,  הפרשת אינסולין,  C-peptide,  מחקרים
תגובות