אוטם לבבי

ריברוקסבן והסיכון לאוטם לבבי: תובנות ממטה-אנליזה וניתוח סדרתי של מחקרים קליניים אקראיים

ריברוקסבן נמצא קשור בשיעור נמוך משמעותית של אוטם לבבי בטווח רחב של חולים, בהשוואה לטיפולי ביקורת שונים

11.11.2013, 09:16

מטרת המחקר היתה להעריך את הסיכון לאוטם לבבי בעת שימוש בריברוקסבן (קסרלטו).

שיטות: בוצעה סריקה ב-PUBMED, CINAHL, COCHRANE CENTRAL, SCOPUS וב-WEB OF SCIENCE אחר מחקרים אקראיים שבדקו שימוש בריברוקסבן וכללו אוטם לבבי בין תוצאותיהם. הממצאים הוצגו כיחס סיכויים עם 95% רווח סמך. ניתוח סדרתי (trial sequential analysis) בוצע בכדי לוודא את תוקף הממצאים.

תוצאות: נבחרו 9 מחקרים (N=53,827), שכללו מחקר אחד על מניעת שבץ בחולים עם פרפור פרוזדורים, שניים על תסמונת כלילית חריפה, ארבעה על מניעה קצרת טווח של פקקת ורידית עמוקה ושניים על הטיפול בפקקת ורידית עמוקה/תסחיף ריאתי. זרועות הביקורת במחקרים הללו כללו טיפול בורפרין (קומדין), אנוקספרין (קלקסן) או אינבו. ריברוקסבן נמצא קשור לשיעור נמוך משמעותית של אוטם לבבי בהשוואה לתרופות האחרות (יחס סיכויים של 0.82; רווח סמך 0.72-0.94; P=0.004). לא נצפתה הטרוגניות בסיכון. ניתוח סדרתי חיזק את תוקף הממצאים.

מסקנה: ריברוקסבן נמצא קשור בשיעור נמוך משמעותית של אוטם לבבי בטווח רחב של חולים כאשר נבדק בהשוואה לטיפולי ביקורת שונים.

מקור:
Rivaroxaban and risk of myocardial infarction: insights from a meta-analysis and trial sequential analysis of randomized clinical trials; Chatterjee S et al., Coron Artery Dis. 2013 Oct 18. Advanced online publication. .

נושאים קשורים:  אוטם לבבי,  ריברוקסבן,  מטה-אנליזה,  מחקרים
תגובות