PET

בדיקת PET מדויקת יותר בניבוי פרוגנוזה בהפרעות במצב ההכרה

במחקר שהשווה לראשונה בין הדיוק של בדיקות f-MRI ל-F-FDG-PET, נמצא ש-PET מדויקת יותר באבחנה בין הפרעות שונות במצב ההכרה

20.04.2014, 13:16

הפרעות במצב ההכרה יכולות לנבוע ממגוון סיבות – טראומטיות ושאינן טראומטיות. אלו כוללות, בין היתר, את המצבים הבאים: תסמונת ערות ללא תגובה, מצב "וגטטיבי" (Unresponsive wakefulness syndrome) ומצב של הכרה מינימלית. אבחנה בין שני מצבים אלו היא חשובה מטעמים אתיים, פרוגנוסטיים וקליניים, אולם היא אינה פשוטה כלל. הערכה באמצעות הסרגל המשופר להתאוששות מתרדמת (CRS-R) משפרת את הדיוק האבחנתי במצבים אלו, אולם עדיין, לפי הספרות ב-40% מהמקרים האבחנה מתבררת כשגויה.

מחקר חדש ביצע לראשונה הערכה של הדיוק האבחנתי של שתי בדיקות הדמיה: f-MRI ו-F-fluorodeoxyglucose (FDG) PET במצבים של הכרה פגועה. במחקר נכללו גם חולים עם תסמונת נעילה: מצב בו ההכרה אינה פגועה אולם יש חוסר תגובה, כביקורת פנימית.

חולים שהופנו למרכז הרפואי האוניברסיטאי בלייז' שבבלגיה, עם אחת משלוש ההפרעות הללו, קיבלו ראשית אבחנה על ידי המרכז המפנה, עברו בהמשך הערכה על סמך CRS-R, ולאחר מכן עברו את שתי בדיקות ההדמיה f-MRI ו-F-FDG-PET. לאחר 12 חודשים עברו החולים הערכה באמצעות GCS-E (סרגל גלזגו מורחב).

המחקר כלל 126 חולים עם הפרעה במצב ההכרה: 41 עם תסמונת ערות ללא תגובה, 4 עם תסמונת נעילה, 81 עם הכרה מינימלית. שני שלישים מהחולים סבלו מההפרעות כתוצאה ממצב לא טראומטי, מרביתם במצב כרוני.

לבדיקת F-FDG-PET היתה הרגישות הגבוהה ביותר לזהות חולים במצב של הכרה מינימלית (93%; רווח בר סמך 95%; 85%-98%) וההתאמה הגבוהה ביותר ל-CRS-R. F-FDG-PET ניבאה נכון ב-75 מתוך 102 חולים את הפרוגנוזה בטווח הארוך (74% לעומת 56% בבדיקת f-MRI).

ב-13 מתוך 42 חולים (32%) שאובחנו על סמך CRS-R כבעלי תסמונת ערות ללא תגובה נצפתה פעילות מוחית באחת מבדיקות ההדמיה שמתאימה למצב של הכרה מינימלית. 69% (9 מתוך 13) מהם בסופו של דבר חזרו להכרה.

החוקרים מסכמים, כי בדיקת F-FDG-PET עשויה להשלים את הבדיקה הפיזיקלית וההערכה באמצעות CRS-R של חולים עם הפרעה במצב ההכרה, ולנבא את יכולת ההתאוששות של חולים אלו בטווח הארוך.

להאזנה לפודקסט הנוגע למחקר זה לחצו כאן

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Stender J, Gosseries O, Bruno MA, et al. Diagnostic precision of PET imaging and functional MRI in disorders of consciousness: a clinical validation study. Lancet. Early Online Publication, 16 April 2014. doi:10.1016/S0140-6736(14)60042-8

נושאים קשורים:  PET,  מצב וגטטיבי,  תסמונת ערות ללא תגובה,  תסמונת נעילה,  הכרה מינימלית,  f-MRI,  מחקרים
תגובות