מחקרים

יעילות ובטיחות פרגבלין בחולים עם כאב נוירופתי משני לסרטן המטופלים במורפין

פרגבלין יעיל בשילוב עם מורפין לשליטה בכאב נוירופתי בחולי סרטן ומוריד שיעור תופעות לוואי תלויות מינון של מורפין

כאב נוירופתי (אילוסטרציה)
כאב נוירופתי (אילוסטרציה)

מטרת המחקר היתה להעריך יעילות ובטיחות טיפול משולב פרגבלין –מורפין בחולים עם סרטן וכאב נוירופתי. המחקר נערך בצורה אקראית, כפולת סמיות, מבוקר פלצבו, עם החלפה וכלל 40 חולי סרטן עם כאב נוירופתי חמור אשר הוקצו ל 2 קבוצות של 20 איש כל אחת וכלל טיפול בפרגבלין-פלצבו ו פלצבו-פרגבלין. הקבוצה הראשונה קיבלה פרגבלין פלוס מורפין פומי בפאזה הראשונה ופלצבו פלוס מורפין פומי בפאזה 2.הקבוצה השניה הטיפול כלל פלצבו פלוס מורפין פומי בפאזה הראשונה ואילו פרגבלין ומורפין בפאזה השניה. בין תקופות המחקר בנות שבועיים כל אחת נעשתה הפסקה של שבוע אחד (washout). התוצאה העיקרית שנמדדה היתה הירידה במינון המורפין הנצרך. תוצאות משניות כללו הערכה כמותית של שינה, עצירות ותופעות לוואי.

נתונים סטטיסטיים: המינון המינימלי הממוצע של מורפין היה 184.4 ± 69.9 מג/יום בתקופה של טיפול בפרגבלין. מינון זה היה נמוך משמעותית לעומת בתקופת טיפול בפלצבו (228.7 ± 66.9 מג/יום, P<0.001) ולעומת הפתיחה (247.5 ± 80 מג/יום, p<0.001). בהשוואה לפלצבו, פרגבלין שיפר משמעותית את השינה (ירידה במספר הפרעות שינה, שיפור באיכות השינה ובאינדקס בעיות שינה – p<0.001), וכמו גרר ירידה באינדקס עצירות – 0 סיכום: פרגבלין מעלה יעילות מורפין פומי ומוריד תופעות לוואי הקשורות למינון גבוה של מורפין. שילוב מורפין-פרגבלין הינו גישה יעילה לשליטה בכאב נוירופתי בחולי סרטן.

מקור:

Asia Pac J Clin Oncol. 2014 Dec 22. doi: 10.1111/ajco.12311. [Epub ahead of print]
Efficacy and safety of pregabalin in patients with neuropathic cancer pain undergoing morphine therapy.
Dou Z1, Jiang Z, Zhong J.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מורפין,  כאב נוירופתי,  פרגבלין,  סרטן,  כאב