אוטם לבבי

הפסקת הטיפול בסטטינים לאחר אוטם לבבי חריף מגבירה הסיכון לתמותה

מחקר פרוספקטיבי מצא, כי מטופלים שהפסיקו על דעת עצמם את הטיפול בסטטינים לאחר אוטם חריף בשריר הלב היו בסיכון מוגבר לתמותה בטווח הארוך

אוטם לבבי
אוטם לבבי

מטופלים רבים מפסיקים את הטיפול בסטטינים לאחר אוטם חריף בשריר הלב (acute myocardial infarction, AMI) למרות הנחיצות של טיפול זה. קיים מידע מוגבל לגבי ההשפעה הקלינית של הפסקת הטיפול בסטטינים לאחר AMI.

למחקר הנוכחי גויסו 3,807 מטופלים ממרשם קוריאני רב-מרכזי, אשר שרדו שנה לאחר אירוע של AMI. כל המטופלים קיבלו בעת שחרורם מבית החולים מרשם לסטטין, והם חולקו לשתי קבוצות, על בסיס הפסקת הטיפול. 603 מטופלים החליטו להפסיק את הטיפול בסטטינים ו-3,204 המשיכו את הטיפול. המעקב נמשך ארבע שנים לאחר אירוע ה-AMI.

יש ליידע היטב ולנטר מטופלים לאחר AMI, כדי להפחית את תופעות הלוואי הקרדיווסקולריות בקרב אוכלוסיית מטופלים זו

התוצא העיקרי שנבדק היה תמותה מכל סיבה שהיא. כמו כן, נבחנה ההיארעות של מוות לבבי, אוטם לבבי שאינו קטלני, צנתורים ואירועים מוחיים.

הפסקת הטיפול בסטטינים נקשרה עם תמותה גבוהה יותר, בהשוואה למטופלים שהמשיכו ליטול סטטינים (יחס סיכונים [hazard ratio]י 3.45), בעיקר כתוצאה מעלייה בתמותה הלבבית (יחס סיכונים 4.65).

עם זאת, לא נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות מבחינת ההיארעות של אוטם לבבי שאינו קטלני, צנתורים ואירועים מוחיים. תוצאות אלו התקבלו גם בניתוח לפי התאמה לציון זיקה (Analysis by propensity score matching).

החוקרים מסכמים, כי בעוד מטופלים רבים מפסיקים את הטיפול בסטטינים לאחר השחרור מבית החולים בעקבות AMI, החלטה זו גורמת לעלייה בתמותה בטווח הארוך. יש ליידע היטב ולנטר מטופלים לאחר AMI, כדי להפחית את תופעות הלוואי הקרדיווסקולריות בקרב אוכלוסיית מטופלים זו.

מקור:
Min Chul Kim, Jae Yeong Cho, Hae Chang Jeong, Ki Hong Lee, Keun Ho Park, Doo Sun Sim, Nam Sik Yoon, Hyun Joo Yoon, Kye Hun Kim, Young Joon Hong, Hyung Wook Park, Ju Han Kim, Myung Ho Jeong, Jeong Gwan Cho, Jong Chun Park, Ki-Bae Seung, Kiyuk Chang, Youngkeun Ahn. Impact of Postdischarge Statin Withdrawal on Long-Term Outcomes in Patients With Acute Myocardial Infarction. The American Journal of Cardiology, January 1, 2015Volume 115, Issue 1, Pages 1–7

נושאים קשורים:  אוטם לבבי,  אוטם בשריר הלב,  AMI,  myocardial infarction,  סטטינים,  מחקרים
תגובות