סוכרת סוג 1

גישה חדשה לאבחנת סוכרת מסוג 1 בחולים בעלי נוגדנים אוטואימוניים

מחקר ניסה לקבוע אם ניתן להשיג אבחנה מוקדמת של סוכרת סוג-1 בחולים חיוביים לנוגדנים אוטואימונים, ע"י שימוש בגישה המבוססת על ניבוי והיסטוריית המטופל

12.02.2015, 11:02
לבלב (אילוסטרציה)
לבלב (אילוסטרציה)

הנבדקים במחקר זה הם בני משפחה של חולים בסוכרת סוג-1, שגויסו ממחקר "מניעת סוכרת מסוג 1" (Diabetes Prevention Trial–Type 1 – DPT1)  וממחקר טריילנט על היסטוריה טבעית (TrialNet Natural History Study - TNNHS).

אינדקס מטאבולי לסוכרת סוג-1, הנקרא אינדקס 60, פותח על בסיס מבחן עמידות דו-שעתית לגלוקוז הניתן באופן אוראלי (oral glucose tolerance tests - OGTTs), תוך שימוש במכפלה לוגריתמית של פפטיד C בעת צום, פפטיד C לאחר 60 דקות, ובגלוקוז לאחר 60 דקות.

החוקרים ביצעו השוואה בין מטופלים שביצעו את מבחן העמידות (OGTTs) ותוצאות אינדקס 60 שלהם היו קטנות או שוות ל-2.00, וכן שרמת הגלוקוז שלהם היתה נמוכה מ-200 לאחר שעתיים (קבוצת אינדקס 60 בלבד) לבין מטופלים שעמדו בקריטריון השגרתי לסוכרת מסוג 1, שמוגדר כאינדקס 60 קטן מ-2.00 ורמת הגלוקוז לאחר שעתיים גבוהה או שווה ל-200 (קבוצת גלוקוז בלבד).

כמו כן, בוצעה הערכת אובדן פפטיד C של הנחקרים מקבוצת אינדקס 60 בלבד עד לאבחנה.

השטח מתחת לעקומות המאפיינים הפעילים היה גבוה באופן משמעותי בקבוצת אינדקס 60 בלבד, לעומת קבוצת גלוקוז בלבד (P<0.01 עבור נחקרים גם ממחקר ה-DPT1 וגם ממחקר TNNHS).

כקריטריון אבחנה, בקבוצת אינדקס 60 בלבד הרגישות היתה גבוה יותר לעומת קבוצת גלוקוז בלבד (0.44 לעומת 0.15, בחולים ממחקר DPT1י ; 0.26 לעומת 0.17, בחולים ממחקר TNNHS). הספציפיות לעומת זאת היתה מעט גבוהה יותר עבור קבוצת גלוקוז בלבד בנחקרים ממחקר ה-DPT1י (0.97 לעומת 0.91) אבל זהה בנחקרים ממחקר ה-TNNHSי (0.98 בשניהם).

ערכי יכולת הניבוי החיובית והשלילית היו גבוהים בקבוצת אינדקס 60 בלבד.

רמות פפטיד C ירדו באופן משמעותי בנקודות הזמן השונות בהן נבדקו החולים מקבוצת אינדקס 60 בלבד (מ-%22- ל34%- במחקר 1DPT, ומ-14%- ל27%- במחקר TNNHS). דפוסי הגלוקוז ופפטיד C היו שונים באופן ברור בין קבוצת אינדקס 60 בלבד לקבוצת גלוקוז בלבד.

מסקנת החוקרים היא, שגישה המבוססת על ניבוי והיסטוריה יכולה להיות שימושית לאבחנת סוכרת מסוג 1.

מקור:
Sosenko, J. M., Skyler, J. S., DiMeglio, L. A., Beam, C. A., Krischer, J. P., Greenbaum, C. J., et al. (2015). A new approach for diagnosing type 1 diabetes in autoantibody-positive individuals based on prediction and natural history. Diabetes Care, 38(2), 271-276.

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 1,  סוכרת נעורים,  פפטיד C,  ניבוי,  אבחון,  מחקרים
תגובות