מחקרים

אורח החיים וגורמים סוציאליים משפיעים על מחלת כליות כרונית

מחקר מצא, כי חוזק הרשת החברתית, צריכת אלכוהול מתונה וביצוע פעילות גופנית קבועה היו קשורים עם ירידה אטית יותר בקצב הסינון הכלייתי ובפחות עלייה באלבומינמיה

05.05.2015, 14:06
מחלת כליות, דיאליזה (צילום: אילוסטרציה)

מחקר תצפיתי שבדק את הקשר בין אורח החיים הניתן לשינוי וגורמים סוציאליים על ההיארעות של התקדמות מחלת כליות כרונית בקרב חולי סוכרת סוג 2.

כל 6,972 החולים שהשתתפו במחקר של המשך טיפול בטלמיסרטן לבד ובשילוב עם רמיפריל (Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial - ONTARGET) שחלו בסוכרת סוג 2, אך ללא היו בעלי מקרו-אלבומינמיה, נחקרו.

התקדמות מחלת הכליות הכרונית הוגדרה כירידה של יותר מ-5% בקצב הסינון הפקעתי המוערך (GFR), התקדמות לאי-ספיקת כליות סופית (end-stage), מיקרו-אלבומינמיה או מקרו-אלבומינמיה, במעקב לאחר 5.5 שנים. אורחות החיים והגורמים הסוציאליים שנבדקו כללו: שימוש בטבק או באלכוהול, פעילות גופנית, סטרס, דאגות כלכליות, גודל הרשת החברתית (הוגדרה כמספר הקשרים האישיים והאינטראקציה הבין אישית), ורמת ההשכלה.

תיקנון בוצע לגורמי סיכון ידועים כגון גיל, משך זמן הסוכרת, GFR, אלבומינמיה, מין, אינדקס מסת גוף (BMI), לחץ דם, גלוקוז בפלסמה לאחר צום, ושימוש בחסמי רצפטור לאנגיוטנסין או בתרופות המעכבות את האנזים ACEי (ACE inhibitors). גורמי סיכון מתחרים גם כן נלקחו בחשבון.

בסיומו של המחקר 31% (n=2,182) מהנבדקים פיתחו מחלת כליות כרונית, ו-15% (n=1028) מהנבדקים נפטרו. ניקוד הרשת החברתית היה גורם סיכון עצמאי מובהק לחלות במחלת כליות כרונית ולתמותה, כאשר נצפה ירידה של 11% ו-22% בסיכון בהשוואה של השלישון השלישי והראשון של ניקוד הרשת החברתית (יחס סיכויים לחלות במחלת כליות כרונית 0.89; רווח סמך 95%: 0.97-0.81 ; p<0.001, ויחס הסיכויים לתמותה 0.78; רווח סמך 95%: 0.88-0.69; p<0.001).

רמת השכלה גם הראתה קשר מובהק עם מחלת כליות כרונית (יחס סיכויים למחלת כליות כרונית 0.65; רווח סמך 95%: 0.88-0.48; p=0.036), אך סטרס ודאגות כלכליות לא. החולים שצרכו אלכוהול במידה מתונה היו בעלי סיכון נמוך מובהק לחלות במחלת כליות כרונית בהשוואה לחולים שלא צרכו אלכוהול (יחס סיכויים 0.79; רווח סמך 95%: 0.89-0.69; p=0.001).

פעילות גופנית קבועה הורידה גם היא באופן מובהק את הסיכון לחלות במחלת כליות כרונית (יחס סיכויים 0.76; רווח סמך 95%: 0.88-0.65).

החוקרים מסכמים, כי אורח החיים וגורמים סוציאליים, שאינם קשורים לצריכת מזון, קובעים את בריאות הכליה באנשים עם סיכון קרדיווסקולרי גבוה וסוכרת. ניקוד הרשת החברתית, צריכת אלכוהול מתונה וביצוע פעילות גופנית קבועה היו קשורים עם ירידה איטית יותר בקצב הסינון הכלייתי ובפחות עלייה באלבומינמיה.

מקור:
Dunkler, D., Kohl, M., Heinze, G., Teo, K. K., Rosengren, A., Pogue, J., . . . Mann, J. F. E. (2015). Modifiable lifestyle and social factors affect chronic kidney disease in high-risk individuals with type 2 diabetes mellitus. Kidney Int, 87(4), 784-791. doi: 10.1038/ki.2014.370

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת סוג 2,  מחלת כליות כרונית,  גורמי סיכון,  התנהגות בריאות,  גורמים סוציאליים