סיטגליפטין

סיטגליפטין הוכיח בטיחות קרדיווסקולרית

הוספת סיטגליפטין לשיפור שליטה גליקמית בחולי סוכרת סוג 2 עם מחלה קרדיווסקולרית הינה בטוחה

06.07.2015, 16:16
סוכרת ומחלות לב (צילום: אילוסטרציה)

ישנו חוסר במידע על השפעה ארוכת טווח של הוספת סיטגליפטין (מעכב DPP4) על תוצאות קרדיווסקולריות בחולי סוכרת סוג 2. במחקר אקראי כפול סמיות זה נכללו 14,671 חולים, והוסף להם סיטגליפטין או פלצבו לטיפול הקיים.

שימוש פתוח-תווית בטיפול אנטי-היפרגליקמי היה מותר לפי הצורך, בכדי להגיע ליעדים הגליקמיים במטופלים. בכדי להעריך אם סיטגליפטין נעדר נחיתות לעומת פלצבו, נעשה שימוש בסיכון יחסי של 1.3 כגבול העליון.

התוצאה הקרדיווסקולרית העיקרית הייתה שילוב של תמותה קרדיווסקולרית, אוטם שריר לב לא קטלני, שבץ מוחי לא קטלני או אשפוז בשל תעוקת חזה לא יציבה.

בזמן חציון מעקב של 3 שנים, נצפה הבדל קטן ברמת HbA1c בין הקבוצות (least-squares mean difference עבור סיטגיפטין לעומת פלצבו -0.29 נקודות אחוז, 95% רווח סמך -0,32 עד -0.27). בסך הכל, התוצאה העיקרית נצפתה ב-839 מטופלים בקבוצת הסיטגליפטין (11.4% , 4.06 לכל 100 שנות מטופל), לעומת ב-851 מטופלים בקבוצת הפלצבו (11.6% , 4.17 לכל 100 שנות מטופל).

סיטגליפטין הדגים היעדר נחיתות לעומת פלצבו לתוצאה הקרדיווסקולרית המשולבת (יחס סיכונים 0.98 , 95% רווח סמך 0.88 עד 1.09). שיעור אשפוז בשל אי ספיקת לב לא היה שונה בין הקבוצות (יחס סיכונים 1 , 0.83-1.2, p=0.98). לא נצפו הבדלים בין הקבוצות בשיעורי פנקראטיטיס חדה (p=0.07) או סרטן לבלב (p=0.32).

החוקרים סיכמו, כי הוספת סיטגליפטין בחולי סוכרת סוג 2 עם מחלה קרדיווסקולרית קיימת לא הובילה לעלייה בסיכון לתוצאות קרדיווסקולריות שליליות, אשפוז בשל אי ספיקת לב או אירועי לוואי אחרים.

מקור:
N Engl J Med. 2015 Jun 8. [Epub ahead of print]
Effect of Sitagliptin on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. Green JB1, Bethel MA, Armstrong PW, Buse JB, Engel SS, Garg J, Josse R, Kaufman KD, Koglin J, Korn S,Lachin JM, McGuire DK, Pencina MJ, Standl E, Stein PP, Suryawanshi S, Van de Werf F, Peterson ED,Holman RR; TECOS Study Group.

נושאים קשורים:  סיטגליפטין,  אוטם שריר הלב,  אי ספיקת לב,  תחלואה קרדיווסקולרית,  מחקרים