דביגטרן

מניעת שבץ מוחי בטיפול בדביגטרן בחולים מבוגרים מאוד עם פרפור פרוזדורים

דביגטרן עדיף על פני וורפרין בטיפול בחולים מבוגרים, מעל גיל 80, הסובלים מפרפור פרוזדורים

13.10.2015, 11:55
CT של שבץ (צילום: אילוסטרציה)

מעט ידוע על התועלת הקלינית ב-NOAC, בהשוואה לוורפרין, במבוגרים סיניים עם פרפור פרוזדורים.

מטרת מחקר זה היתה להעריך את התועלת הקלינית בטיפול בדביגטרן בחולים מבוגרים מאוד (מעל גיל 80) סיניים, עם פרפור פרוזדורים שלא ממקור מסתמי, בהקשר סיכון לשבץ איסכמי ודמם מוחי. המחקר היה מחקר תצפיתי.

במחקר נכללו 571 מטופלים, בגיל ממוצע 84.8±4.0, 58% נשים, עם פרפור פרוזדורים שלא ממקור מסתמי. התוצאה העיקרית הייתה שיעור אשפוזים בבית חולים בשל שבץ מוחי. תוצאה משנית הייתה שיעור אשפוזים בשל דמם תוך מוחי.

ממוצעי CHA2DS2-VASc ו-HAS-BLED היו 4.8±1.6 ו-2.4±0.8, בהתאמה.

מתוכם, 129 מטופלים (22.6%) נטלו דביגטרן 110 מ"ג פעמיים ביום והשאר טופלו בוורפרין. לאחר ממוצע מעקב של 2.6 שנים (סך הכל 1,471 שנות מטופל), אירועי שבץ מוחי התרחשו ב-83 מטופלים בוורפרין (6.9% לשנה) לעומת ב-4 מטופלים בדביגטרן (1.4% לשנה) - HRי:0.22 , רווח סמך 95% 0.23-0.67.

נרשמו 8 אירועים של דמם תוך מוחי: 7 במטופלי וורפרין (0.59% לשנה) ו-1 מטופל בדביגטרן (0.35% לשנה).

החוקרים סיכמו, דביגטרן היה קשור בשיעור נמוך בהרבה של אירועי שבץ מוחי (1.4% לשנה לעומת 6.9% לשנה) וסיכון דומה לדמם תוך מוחי (0.35% לשנה לעומת 0.59% לשנה) כאשר הושווה לוורפרין בזמן בטווח תרפואטי מעל 55%. בחולים מבוגרים עם פרפור פרוזדורים יש להעדיף טיפול בדביגטרן ובמיוחד באלו עם זמן קצר בטווח תרפואטי של התרופה.

מקור:
Heart Rhythm. 2015 Sep 18. pii: S1547-5271(15)01185-6. doi: 10.1016/j.hrthm.2015.09.015. [Epub ahead of print]; Stroke Prevention Using Dabigatran in the Very Elderly with Atrial Fibrillation.
Chan PH1, Huang D1, Hai J1, Li WH2, Yin LX3, Chan EW4, Wong IC4, Lau CP1, Chiang CE5, Zhu J6, Tse HF1, Siu CW7.

נושאים קשורים:  דביגטרן,  פרפור פרוזדורים,  NOAC,  שבץ מוחי,  דמם תוך מוחי,  מחקרים