מחקרים

במיוחד בקרב קשישים, התפקוד הקוגניטיבי טוב יותר ככל שלחץ הדם גבוה יותר

מחקר מצא, כי בקרב קשישים ומבוגרים עם הפרעה בתפקוד היומיומי - התפקוד הקוגניטיבי משתפר ככל שלחץ הדם עולה

מדידת לחץ דם (צילום: אילוסוטרציה)

מחקר חתך זה נערך במטרה לבדוק אם הקשר שבין ערכי לחץ הדם (BP) לתפקוד קוגניטיבי משתנה בהתאם לגיל וליכולת התפקודית בקרב קשישים.

Milan Geriatrics 75+ Cohort Study הוא מחקר עוקבה שבוצע במרפאות חוץ וכלל 1,540 משתתפים בגילאי 75 ומעלה.

משתתפי המחקר עברו מדידות לחץ דם, מבחן מיני-מנטל (Mini-Mental State Examination – MMSE), הערכה של פעולות יומיומיות בסיסיות ופעולות יומיומיות אינסטרומנטליות (instrumental activities of daily living).

הקשרים בין מדדי BP לבין הציון ב-MMSE נותחו לראשונה בכלל אוכלוסיית המחקר בעזרת מודלים של רגרסיה לינארית ולאחר מכן נבחנו לפי ריבוד על פי גיל, פעולות יומיומיות בסיסיות ופעולות יומיומיות אינסטרומנטליות. כל הניתוחים הותאמו לגורמים סוציו-דמוגרפיים ונוכחות תחלואות נלוות.

בניתוח של כלל אוכלוסיית המחקר נמצא, כי ערכים גבוהים של לחץ דם סיסטולי, לחץ דם דיאסטולי, לחץ הדופק (pulse pressure) ולחץ הדם העורקי הממוצע (mean arterial pressure – MAP) קשורים לציונים גבוהים ב-MMSE.

כל עלייה של 10 מילימטר כספית בלחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי נקשרה עם עלייה של 0.26 ו-0.55 נקודות ב-MMSE, בהתאמה.

הקשרים בין ציוני MMSE לבין ערכי לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי ו-MAP השתנו בהתאם לגיל ולתפקודיות, והיו חזקים במיוחד בקרב משתתפים בגילאי 85 ומעלה, עם הפרעות בתפקוד היומיומי הבסיסי ובתפקוד היומיומי האינסטרומנטלי.

החוקרים סיכמו, כי בקרב קשישים ומבוגרים עם הפרעה בתפקוד היומיומי, התפקוד הקוגניטיבי משתפר ככל שלחץ הדם עולה.

מקור:
Giulia Ogliari, Behnam Sabayan, Daniela Mari, Paolo D. Rossi, Tiziano A. Lucchi, Anton J.M. de Craen and Rudi G.J. Westendorp; Age- and Functional Status–Dependent Association Between Blood Pressure and Cognition: The Milan Geriatrics 75+ Cohort Study; Journal of the American Geriatrics Society, Volume 63, Issue 9, pages 1741–1748, September 2015

נושאים קשורים:  מחקרים,  לחץ דם,  תפקוד קוגניטיבי,  תפקודיות,  קשישים,  גיל,  Milan Geriatrics 75+ Cohort Study,  מבחן מיני מנטל,  MMSE,  Mini-Mental State Examination,  פעולות יומיומיות בסיסיות,  פעילויות יומיומיות אינסטרומנטליות,  לחץ הדופק,  לחץ הדם העורקי הממוצע
תגובות