מחקרים

הבדלים בין המינים בשימוש בדביגטרן, בבטיחות וביעילות: מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסיה של חולים עם פרפור פרוזדורים

מחקר מצא, כי נשים קיבלו לרוב מינון נמוך של דביגטרן; במקביל, נצפתה נטייה לסיכון נמוך יותר לשבץ מוחי בנשים אשר נטלו את המינון הגבוה; גברים הרוויחו משיעור נמוך יותר של דמם לעומת וורפרין

פרפור פרוזדורים (צילום: אילוסטרציה)

הבדלים בין המינים נצפו בהקשר של טיפול בוורפרין בחולים עם פרפור פרוזדורים, כאשר לנשים יש סיכון גבוה יותר לשבץ מוחי מאשר גברים. מטרת מחקר זה הייתה להשוות בין המינים מבחינת שימוש בדביגטרן, בטיחותו ויעילותו.

המחקר כלל עוקבה מבוססת אוכלוסיה של חולים עם פרפור פרוזדורים מקוויבק, קנדה, בין השנים 1999 ל-2013. גברים ונשים אשר קיבלו מרשם לדביגטרן (110 ו150 מ"ג פעמיים ביום) הושוו והותאמו למשתמשי וורפרין באשר לשיעורי שבץ מוחי, דמם ו-MI. העוקבה כללה 31,786 נשים (50.4%) ו-31,324 גברים (49.6%).

לנשים היה סיכון בסיסי גבוה יותר לשבץ מוחי ונמוך יותר לדמם בהשוואה לגברים. נשים קיבלו יותר מרשמים למינון הנמוך של דביגטרן לעומת גברים (OR של 1.35. רווח סמך 1.24-1.48). באנליזות רבות משתנים מותאמות, שימוש בדביגטרן היה קשור בסיכון נמוך יותר לדמם לעומת וורפרין בגברים (P לאינטרקציה=0.008).

דביגטרן היה קשור בנטייה לסיכון נמוך יותר לשבץ בקרב נשים אשר טופלו במינון הגבוה של 150 מ"ג (HR של 0.79 , רווח סמך 0.56-1.04), אך לא היה קשור בהבדל בסיכון ל-MI לעומת וורפרין בשני המינים.

החוקרים סיכמו, כי בתנאי מציאות , נשים טופלו לרוב במינון נמוך של דביגטרן, ונצפתה נטייה לסיכון נמוך יותר לשבץ מוחי בנשים שנטלו את המינון הגבוה. גברים הרוויחו משיעור נמוך יותר של דמם לעומת וורפרין.

מקור:
Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2015 Oct 27. pii:; CIRCOUTCOMES.114.001398. [Epub ahead of print]; Sex Differences in Dabigatran Use, Safety, And Effectiveness In a Population-Based Cohort of Patients With Atrial Fibrillation; Avgil Tsadok M1, Jackevicius CA1, Rahme E1, Humphries KH1, Pilote L2.

נושאים קשורים:  מחקרים,  וורפרין,  דביגטרן,  דמם,  שבץ מוחי,  פרפור פרוזדורים,  מגדר