מחקרים

אנדקסנט אלפא לסתירת פעילות מעכב פקטור Xa

אנדקסנט סותר פעילות מעכבי פקטור Xa ללא תופעות טוקסיות קליניות

18.11.2015, 12:25
קרישת דם (צילום: אילוסטרציה)
קרישת דם (צילום: אילוסטרציה)

דימום הינו סיבוך נפוץ של טיפול במעכבי פקטור Xa, אך אין בנמצא תרופות היכולות לסתור את פעולתן. אנדקסנט אלפא מיועד לסתירת פעילות מעכבי פקטור Xa .

במחקר זה גויסו נבדקים בריאים מבוגרים אשר קיבלו 5 מ"ג אפיקסבן פעמיים ביום או 20 מ"ג ריברוקסבן ביום. עבור כל תרופה, נערך מחקר אקראי, מבוקר פלצבו בשני חלקים בכדי להעריך פעילות אנדקסנט במתן בולוס לעומת בולוס ולאחריו עירוי במשך שעתיים.

התוצאה העיקרית היתה אחוז השינוי הממוצע בפעילות אנטי-פקטור Xa, אשר הינה מדד לעיכוב פקטור Xa על ידי האנטיקואגולנט.

בקרב מטופלי אפיקסבן, פעילות אנטי פקטור Xa  ירדה ב-94% באלו שקיבלו בולוס (24 נבדקים) בהשוואה ל-21% באלו שקיבלו פלצבו (9 נבדקים) (P<0.001), מינון אפיקסבן לא קשור ירד ב-9.3 נ"ג למ"ל לעומת 1.9 נ"ג למ"ל, בהתאמה (P<0.001); יצירת טרומבין הושלמה ב-100% מהמטופלים לעומת 11% בקבוצת הפלצבו (P<0.001) תוך 2 עד 5 דקות.

בקרב מטופלי ריברוקסבן, פעילות אנטי פקטור Xa ירדה ב-92% בקרב אלו שטופלו באנדקסנט, לעומת 18% בקרב אלו שטופלו יצירת בפלצבו (P<0.001), וריכוז ריברוקסבן לא קשור ירד ב-23.4 נ"ג למ"ל לעומת 4.2 נ"ג למ"ל (P<0.001); יצירת טרומבין הושלמה ב-96% לעומת 7% מהמטופלים, בהתאמה (P<0.001). אפקטים אלו היו ממושכים כאשר אנדקסנט ניתן בבולוס + עירוי המשכי.

בתת קבוצה של משתתפים, עליה זמנית ברמת Dי DIMER וחלקי פרוטרומבין 1,2 נצפו, אשר חלפו תוך 24-72 שעות. לא נצפו אירועים טרומבוטיים או אירועי לוואי אחרים חמורים.

אנדקסנט סתר את הפעילות האנטיקואגולנטית של אפיקסבן וריברוקסבן בנבדקים מבוגרים בריאים תוך דקות מהמתן ולמשך מתן בעירוי, ללא אפקטים טוקסיים.

מקור:
N Engl J Med. 2015 Nov 11. [Epub ahead of print]; Andexanet Alfa for the Reversal of Factor Xa Inhibitor Activity.; Siegal DM1, Curnutte JT, Connolly SJ, Lu G, Conley PB, Wiens BL, Mathur VS, Castillo J, Bronson MD,Leeds JM, Mar FA, Gold A, Crowther MA.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ריברוקסבן,  אפיקסבן,  אנדקסנט,  אפקט אנטיטרומבוטי