מטפורמין

מטפורמין בשחרור מושהה מביא לשליטה גליקמית במינונים נמוכים

שני מחקרים קליניים מצאו כי שימוש במטפורמין מושהה, בפרט כאשר התרופה ניטלת במינון אחד בבוקר, יעילה בהורדת רמות הגלוקוז בצום ולאחר ארוחה, תוך עלייה בהורמונים GLP-1 ופפטיד YY, עם רמות נמוכות של התרופה בדם

16.06.2016, 07:31
תרופה, מטפורמין (צילום: אילוסטרציה)

מטפורמין בשחרור מושהה (Delayed-release-DR) פותח כדי לייעל את המנגנונים במעיים המשפיעים על פעילות מטפורמין, על ידי הכוונת התרופה למעי העקום (ileum).

מטפורמין DR הוערך בשני מחקרים קליניים. מחקר 1 בחן את הזמינות הביולוגית (bioavailability) של מטפורמין ואת השפעותיו על גלוקוז במחזור הדם ועל הורמוני המעיים (GLP-1, פפטיד YY), תוך השוואה בין נטילת מטפורמין DR פעמיים ביום לנטילת מטפורמין עם פעילות מיידית (immediate-release -IR) פעמיים ביום. מחקר 2 השווה את הזמינות הביולוגית וההשפעות הגליקמיות של מטפורמין DR במינונים שונים: 1,000 מ"ג אחת ביום בבוקר, 1,000 מ"ג אחת ביום בערב ו-500 מ"ג פעמיים ביום.

מחקר 1 היה מחקר מוצלב עם סמיות והקצאה אקראית שבוצע בשני מרכזים רפואיים בארה"ב. במחקר היו שלוש תקופות טיפול, ובמסגרתן 24 מטופלים עם סוכרת סוג 2 הוקצו לחמישה ימי טיפול עם 500 או 1,000 מ"ג מטפורמין DR פעמיים ביום או 1,000 מ"ג מטפורמין IR פעמיים ביום. רמות הגלוקוז בדם והורמוני המעיים נמדדו במהלך 10.25 שעות בהתחלה ובסוף כל תקופת טיפול. ריכוז מטפורמין בדם נמדד במהלך 11 שעות בסוף כל תקופת טיפול.

מחקר 2 היה מחקר מוצלב עם הקצאה אקראית וללא סמיות, שבוצע במרכז יחיד בארה"ב. במחקר היו שלוש תקופות טיפול, במסגרתן 26 מטופלים עם סוכרת סוג 2 הוקצו לשבעה ימי טיפול עם 1,000 מ"ג מטפורמין DR בבוקר, 1,000 מ"ג מטפורמין DR בערב או 500 מ"ג מטפורמין DR פעמיים ביום. רמות הגלוקוז בדם נמדדו במהלך 24 השעות בתחילת ובסוף כל תקופת טיפול. ריכוז מטפורמין בדם נמדד במהלך 30 שעות בסוף כל תקופת טיפול.

שני המחקרים השתמשו בתוכנת מחשב כדי להקצות אקראית את המשתתפים ביחס של 1:1:1.

19 מבין 24 המטופלים שהוקצו לטיפול במסגרת מחקר 1 השלימו את המחקר ונכללו בניתוח הנתונים. כל הטיפולים שנבחנו הביאו לירידות מובהקות ברמות הגלוקוז בצום (טווח חציוני: 0.67-עד 0.81-מילימול/ליטר לכל זרועות הטיפול) וברמות הגלוקוז לאחר ארוחה (יחס AUC0–t מיום 5 עד לקו הבסיס: 0.9 לכל זרועות הטיפול) ולעלייה ברמות הורמוני המעיים (יחס AUC0–t מיום 5 עד לקו הבסיס: 1.6-1.9 עבור GLP-1, 1.4-1.5 עבור פפטיד YY), זאת למרות שנצפתה ירידה של כמעט 60% בחשיפה המערכתית למטפורמין עם 500 מ"ג מטפורמין DR, בהשוואה למטפורמין IR.

24 מבין 26 המטופלים שהוקצו לטיפול במסגרת מחקר 2 קיבלו לפחות מינון אחד של תרופת המחקר ועברו לפחות מדידה פרמקוקינטית/פרמקודינמית אחת לאחר קבלת המינון, ונכללו בניתוח פרמקוקינטי/פרמקודינמי עם כוונה לטפל (intent-to-treatח). 12 מטופלים השלימו את כל תקופות הטיפול ונכללו בניתוח הנתונים הכללי, לפיו מטפורמין DR שנלקח פעם ביום, בבוקר, היה עם זמינות ביולוגית נמוכה ב-28% (95% רווח בר סמך 16%- עד 39%-) (הרבעונים התחתונים ביותר ביחס הממוצע של AUC0–24t של מטפורמין), בהשוואה לנטילת התרופה פעם ביום אך בערב או פעמיים ביום, למרות שההשפעות בהורדת הגלוקוז נשמרו.

בשני המחקרים, תופעות הלוואי היו בעיקרן קשורות למערכת העיכול, ורמזו על סבילות דומה או משופרת למטפורמין DR, בהשוואה למטפורמין IR. לא נצפו הבדלים קליניים משמעותיים בסימנים חיוניים, בבדיקה גופנית או בערכי מעבדה.

לסיכום, הפרדת הקשר שבין שחרור הורמוני מעיים וירידה בערכי הגלוקוז מחשיפה למטפורמין סיפקה ראיה תומכת למנגנון פעולה במעי הדק הדיסטלי. מינון אחד של מטפרומין DR בשעות הבוקר, המכוון למעי העקום, עשוי לספק יעילות מקסימלית עם מינונים נמוכים ורמות נמוכות של מטפורמין בדם. שימוש במטפורמין DR עשוי להפחית את הסיכון לחמצת לקטית (lactic acidosis) בקרב חולי סוכרת סוג 2 הנמצאים בסיכון מוגבר עקב טיפול במטפורמין, כגון מטופלים עם ליקוי בתפקוד הכלייתי.

מקור:
Ralph A. DeFronzo, John B. Buse, Terri Kim, Colleen Burns, Sharon Skare, Alain Baron, Mark Fineman; Once-daily delayed-release metformin lowers plasma glucose and enhances fasting and postprandial GLP-1 and PYY: results from two randomised trials; Diabetologia ,First Online: 23 May 2016
DOI: 10.1007/s00125-016-3992-6

נושאים קשורים:  מטפורמין,  מטפורמין בשחרור מושהה,  מעי עקום,  ileum,  GLP-1,  פפטיד YY,  סוכרת סוג 2,  סבילות למטפורמין,  זמינות ביולוגית,  רמות סוכר בצום,  רמות סוכר לאחר ארוחה,  מטפורמין והמעי הדק,  חמצת לקטית,  מחקרים
תגובות
אנונימי/ת
20.06.2016, 10:59

אזה תכשיר בארץ עונה למאפיינים האלו?