גידולי אדרנל

גידולים לא מפרישים בבלוטת האדרנל והסיכון לסוכרת ולתוצאים קרדיווסקולרים

מחקר חדש מצא כי מטופלים עם גידולים לא תפקודיים של בלוטת האדרנל היו בסיכון מוגבר לסוכרת בהשוואה למטופלים ללא גידולים באדרנל

10.08.2016, 10:59
בדיקת CT של הבטן (צילום: אילוסטרציה)

גידולים שפירים בבלוטת האדרנל הינם ממצא נפוץ בהדמיה של הבטן. מרבית הממצאים מסווגים כלא-תפקודיים (Non functional) ואינם נחשבים לגורמים לסיכון בריאותי. חלק מהממצאים מסווגים כתפקודיים, מכיוון שהם מפרישים הורמונים המגבירים את הסיכון לתחלואה מטבולית וקרדיווסקולרית.

מחקר חדש בדק את ההיפותזה לפיה גידולים לא תפקודיים של בלוטת האדרנל מגבירים סיכון לתוצאים קרדיו-מטבוליים בהשוואה לחוסר גידולים בבלוטת האדרנל.

המחקר, מחקר עוקבה, כלל מטופלים עם גידולים שפירים לא תפקודיים של בלוטת האדרנל (חשיפה, 166 מטופלים) ומשתתפים ללא גידול בבלוטת האדרנל (ללא חשיפה, 740 מטופלים), עם לפחות 3 שנות מעקב.

נעשתה סקירת תיקים רפואיים מתאריך הדמיית הבטן עבור התפתחות תוצאים מקריים (יתר לחץ דם, מצביים סוכרתיים [סוכרת או טרום סוכרת], היפרליפידמיה, אירועים קרדיווסקולריים ומחלת כליות כרונית) (ממוצע 7.7 שנים).

אנליזה ראשונית העריכה קשר עצמאי בין מצב החשיפה לממצאים מקריים על ידי שימוש במודלים ליניאריים כלליים מותאמים. אנליזה משנית העריכה קשר בין גידולים לא תפקודיים של בלוטת האדרנל ופיזיולוגיית קורטיזול.

משתתפים עם גידולים לא תפקודיים בבלוטת האדרנל היו בעלי סיכון מוגבר למצבים סוכרתיים בהשוואה למשתתפים ללא גידולים באדרנל (30 מתוך 110, [27.3%] בהשוואה ל-72 מתוך 615 [11.7%] משתתפים); סיכון אבסולוטי 15.6% (95%CIי6.9%-24.3%); Adjusted risk ratioי1.87 (95%CIי 1.17-2.98)).

לא נצפה קשר משמעותי בין גידולים לא תפקודיים של בלוטת האדרנל לתוצאים אחרים. רמות גבוהות יותר "נורמליות" של קורטיזול לאחר Dexamethasoneי(≤50 nmol/L) נמצאו קשורות עם גודל גידול לא תפקודי גדול יותר ושכיחות מוגברת של סוכרת סוג 2.

מגבלות המחקר היו הטיה אפשרית בבחירות המטופלים ובירור התוצאים.

מסקנת החוקרים היתה, כי מטופלים עם גידולים לא תפקודיים של בלוטת האדרנל היו בסיכון מוגבר לסוכרת בהשוואה למטופלים ללא גידולים באדרנל. ממצאים אלו צריכים לקדם הערכה מחדש אם סיווג של גידולי אדרנל שפירים כ"לא תפקודיים" משקף נכונה את רצף הפרשת ההורמונים והסיכון המטבולי שהם טומנים בחובם.

מקור:
Lopez D, Luque-Fernandez MA, Steele A, Adler GK, Turchin A, Vaidya A. “Nonfunctional”Adrenal Tumors and the Risk for Incident Diabetes and Cardiovascular Outcomes: A Cohort Study. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 2 August 2016] doi:10.7326/M16-0547

נושאים קשורים:  גידולי אדרנל,  בלוטת יותרת הכליה,  סוכרת,  סוכרת סוג 2,  קורטיזול,  מחקרים
תגובות