מחקרים

דלדול שרירים בקרב מטופלים עם כבד שומני לא אלכוהולי קשור לדלקת כבד וללייפת מתקדמת

מסת שרירים נמוכה נמצאה כקשורה לחומרת מחלת כבד שומני לא אלכוהולי (NAFLD), כאשר דלדול שרירים קשור ללייפת ודלקת כבד לא-אלכוהולית, ללא תלות בהשמנה או בתנגודת לאינסולין

15.09.2016, 08:31
כבד שומני, מיקרו-גרף (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה בחן אם דלדול שרירים (sarcopenia) קשור לחומרה היסטולוגית של מחלת כבד שומני לא אלכוהולית (non-alcoholic fatty liver disease-יNAFLD), בפרט לדלקת כבד שומני לא-אלכוהולית (non-alcoholic steatohepatitisי– NASH) וללייפת (fibrosis) מתקדמת.

במסגרת המחקר נמדדה מסת שרירי השלד (appendicular skeletal muscle massי– ASM) של עוקבת מטופלים עם NAFLD שהוכחה בביופסיה. דלדול שרירים הוגדר כיחס בין ASM למשקל הגוף (ASM/body weight,י %ASM) הנמוך משתי סטיות תקן מתחת לערך הממוצע עבור מבוגרים צעירים בריאים.

מבין כלל העוקבה, אשר כללה 309 נבדקים, השכיחות של דלדול שרירים בקרב נבדקים ללא NAFLD היתה 8.7%. בקרב נבדקים עם כבד שומני לא-אלכוהולי היתה השככיחות 17.9% ובקרב נבדקים עם NASHי היא עמדה על 35.0% (P<0.001).

נמצא קשר הפוך בין אחוז ASM לחומרת לייפת הכבד (P<0.001), והשכיחות של לייפת מתקדמת (≥F2) היתה גבוהה יותר בקרב נבדקים עם דלדול שרירים, בהשוואה לאלו ללא דלדול שרירים (45.7% לעומת 24.7%, P<0.001).

ניתוח גולמי חשף, כי דלדול שרירים נקשר ל-NAFLD (יחס סיכויים [oddsי ratio - ORי]: 3.82, 95% רווח בר סמך: 1.58-9.25), אשר הפך לחסר מובהקות לאחר תיקנון עבור מדד מסת גוף (BMI), סוכרת ויתר לחץ דם.

מבין הנבדקים שהיו עם NAFLD, אלו שהיו עם דלדול שרירים נטו יותר להיות עם NASH בהשוואה לנבדקים ללא דלדול שרירים, כפי שנמצא בניתוח רב-משתנים עם תיקנון לגיל, מין, BMI, יתר לחץ דם, סוכרת ועישון (ORי: 2.28, 1.21-4.30). ממצא זה נצפה אף לאחר התאמה לתנגודת לאינסולין (ORי: 2.30, 1.08-4.93).

כמו כן, דלדול שרירים נקשר גם ללייפת כבד מתקדמת, ללא קשר ל-BMI ולתנגודת לאינסולין (ORי: 2.05, 1.01-4.16).

החוקרים סיכמו, כי בדיקה מדוקדקת זו של עוקבת ה-NAFLD העלתה, כי דלדול שרירים קשור באופן מובהק ל-NASH וללייפת כבד מתקדמת.

מקור:
Bo Kyung Koo, Donghee Kim, Sae Kyung Joo, Jung Ho Kim, Mee Soo Chang, Byeong Gwan Kim, Kook Lae Lee, Won Kim
Sarcopenia is an independent risk factor for non-alcoholic steatohepatitis and significant fibrosis; Journal of Hepatology, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.08.019; Publication stage: In Press Accepted Manuscript; Published online: September 3, 2016

http://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(16)30484-6/fulltext

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלדול שרירים,  סרקופניה,  מחלת כבד שומני לא-אלכוהולית,  NAFLD,  דלקת כבד שומני לא אלכוהולית,  לייפת הכבד,  מסת שרירי השלד,  מדד מסת הגוף,  תנגודת לאינסולין
תגובות