מחקרים

מחקר חיסוני דלקת ריאות הנרכשות בקהילה בקרב מבוגרים: מה עתיד חיסוני פנאומוקוק בקרב קשישים?

מחר מצא, כי החיסון המצומד ל-13 זני פנאומוקוק הפחית את היארעות של האירוע הראשון של דלקת ריאות ותחלואה פנאומוקוקולית חודרנית מהזנים הנכללים בחיסון; בנוסף, החיסון הראה תועלת במבחני עלות-תועלת

08.01.2017, 08:05

דלקת ריאות פנאומוקוקולית הנרכשת בקהילה (Pneumococcal community-acquired pneumonia) ותחלואה פנאומוקוקולית חודרנית (Invasive pneumococcal disease) הן סיבות חשובות לתחלואה ולתמותה בקרב קשישים.

במחקר חיסוני דלקת ריאות הנרכשות בקהילה בקרב מבוגרים - מחקר אקראי כפול סמיות מבוקר פלצבו שכלל 84,496 מבוגרים אימונוקומפטנטים מעל גיל 65 - החיסון המצומד ל-13 זני פנאומוקוק (PCV13י, 13-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine) הפחית את היארעות המקרה הראשון של דלקת ריאות מהזנים שבחיסון ב-38% ותחלואה פנאומוקוקולית חודרנית מהזנים שבחיסון ב-76% באוכלוסייה, באנליזה לפי כוונה לטפל.

בהולנד, בה הוכנס בשנת 2007 החיסון נגד 7 זנים (PCV7) לילודים והוחלף על ידי החיסון נגד 10 זנים (PCV10) ב-2011, הכנסה של החיסון נגד 13 הזנים (PCV13) לקשישים, על פי נתונים משנת 2012, היתה בעלת תועלת במבחני עלות-תועלת (Cost effective).

עם זאת, יש ככל הנראה הבדלים במדינות בהן נטל התחלואה הפנאומוקוקולית החודרנית ירד עוד יותר, לדוגמה בשל אפקט העדר בעקבות חיסון ילדים עם PCV13.

מעבר לאנליזה עלות-תועלת, היבטים אתים של מניעת דלקת ריאות פנאומוקוקולית הנרכשת בקהילה צריכים להילקח בחשבון בקביעת מדיניות של חיסוני פנאומוקוק בקרב קשישים.

מקור:
Van Werkhoven, C.H. and Bonten, M.J., 2015. The Community-Acquired Pneumonia immunization Trial in Adults (CAPiTA): what is the future of pneumococcal conjugate vaccination in elderly?. Future microbiology, 10(9), pp.1405-1413.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות,  פנאומוקוק,  חיסון,  PCV13,  CAP,  חיסונים