חיסון נגד פנאומוקוק

חיסון קשישים נגד פנאומוקוק בנוסף לחיסון נגד שפעת מביא לירידה בשיעורי התחלואה והתמותה

במטה-אנליזה שהשוותה בין חיסון קשישים נגד שפעת בלבד לחיסון כפול נגד פנאומוקוק ושפעת נמצא, כי הוספת החיסון נגד פנאומוקוק הביא לירידה ניכרת בשיעורי התחלואה בדלקת ריאות ובתמותה הכללית

08.01.2017, 08:00
חסיון מבוגרים, דלקת ריאות (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה בוצע על מנת לערוך מטה-אנליזה שתשווה את יעילות החיסון נגד נגיף השפעת בלבד אל מול חיסון נגד שפעת יחד עם חיסון נגד פנאומוקוק למניעת דלקת ריאות ותמותת מבוגרים בגילאי 65 ומעלה.

בוצע חיפוש במאגרי המידע האלקטרוניים Medline, Cochrane, CENTRAL, EMBASE ומאגרי מידע של גוגל.

קריטריוני ההכללה היו:
(1) מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית, מחקרים פרוספקטיביים עם שתי זרועות התערבות או מחקרי עוקבה רטרוספקטיביים.
(2) מטופלים בגיל 65 ומעלה עם וללא מחלת נשימה כרונית.
(3) מטופלים שקיבלו חיסון נגד שפעת בלבד או חיסון כפול נגד פנאומוקוק יחד עם חיסון נגד שפעת.
(4) תוצאות המחקר כללו היארעות של זיהומים חוזרים בדרכי הנשימה, משך אשפוז ושיעורי תמותה כללית.

התוצאים שנבחנו היו דלקת ריאות ושיעורי תמותה כללית.

מבין 142 מחקרים שאותרו בחיפוש במאגרי המידע, שישה נכללו בסקירה השיטתית וחמישה נכללו לבסוף במטה-אנליזה.

מספר האנשים שחוסנו נגד שפעת בלבד נע בין 211 ל-29,346 (בסך הכל: 53,107) ומספר האנשים שחוסנו נגד שפעת + פנאומוקוק נע בין 246 ל-72,107 (בסך הכל: 102,068).

חיסון נגד שפעת + פנאומוקוק נקשר לשיעורים נמוכים יותר באופן מובהק של דלקת ריאות, בהשוואה לחיסון נגד שפעת בלבד (סיכון יחסי [relative risk – RRי]: 0.835, 95% רווח בר סמך: 0.718-0.971, p=0.019) ולשיעורי תמותה כללית נמוכים יותר באופן מובהק בהשוואה לחיסון נגד שפעת בלבד (RR:י 0.771, 0.707-0.842, p=0.001).

תוצאות מחקר זה תומכות בחיסון מקביל נגד פנאומוקוק ונגד שפעת בקרב קשישים, מאחר ואסטרטגיה של חיסון כפול קשורה לשיעורים נמוכים יותר של דלקת ריאות ותמותה כללית בהשוואה לחיסון נגד שפעת בלבד.

מקור:
Zhang YY, Tang XF, Du CH, Wang BB, Bi ZW, Dong BR.
Comparison of dual influenza and pneumococcal polysaccharide vaccination with influenza vaccination alone for preventing pneumonia and reducing mortality among the elderly: A meta-analysis; Hum Vaccin Immunother. 2016 Sep 14:1-9. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  חיסון נגד פנאומוקוק,  חיסון נגד שפעת,  חיסון כפול,  דלקת ריאות בקשישים,  תמותה כללית,  מניעת דלקת ריאות,  מניעת תמותה בקשישים,  חיסונים,  מחקרים