נוגדי קרישה

סיכון לדימום גסטרואינטסטינלי מאג'ורי עם נוגדי קרישה פומיים ישירים

סקירה ומטה-אנליזה מצאה, כי אין עלייה בסיכון לדימום גסטרואינטסטינלי מאג'ורי עם נוגדי קרישה ישירים בהשוואה ל-Warfarin או ל-Low molecular weight heparin

קרישת דם (צילום: אילוסטרציה)

נוגדי קרישה פומיים ישירים נמצאים בשימוש גובר עבור טווח רחוב של אינדיקציות. עם זאת, הנתונים הקיימים סותרים בנוגע לסיכון לדימום גסטרואינטסטינלי מאג'ורי עם תרופות אלו. מחקר חדש השווה את הסיכון לדימום גסטרואינטסטינלי עם נוגדי קרישה ישירים, Warfarinי(Coumadin) ו-Low molecular weight heparin.

בוצעה סקירה סיסטמתית ומטה-אנליזה של מאמרים שאותרו בחיפוש במאגרי המידע המקובלים עד אפריל 2016. נכללו מחקרים פרוספקטיביים ורטרוספקטיביים שדיווחו על הסיכון לדימום גסטרואינטסטינלי עם שימוש בנוגדי קרישה ישירים בהשוואה ל-Warfarin או ל-Low molecular weight heparin עבור כל האינדיקציות.

התוצא הראשוני שנבדק היה היארעות של דימום גסטרואינטסטינלי מאג'ורי, וכל דימום גסטרואינטסטינלי כתוצא משני. בוצעה Bayesian network meta-analysis על מנת לספק יחס שיעורי ההיארעות [Incidence rate ratiosי(IRRs)] עם רווח בר-סמך של 95%.

זוהו 38 מאמרים, כאשר 31 נכללו באנליזה הראשונית, וכללו 287,692 מטופלים שנחשפו ל-230,090 שנות טיפול בנוגדי קרישה. הסיכון לדימום גסטרואינטסטינלי מאג'ורי עם נוגדי קרישה ישירים לא השתנה לעומת ההסיכון עם Warfarin או Low molecular weight heparinי[factor Xa בהשוואה ל-WarfarinיIRR 0.78י(95%CI 0.47-1.08י); warfarin בהשוואה ל-Dabigatranי0.88 (0.59-1.36) ; factor Xa בהשוואה ל-Low molecular weight heparinי1.02 (0.42-2.70); Low molecular weight heparin בהשוואה ל-Dabigatranי0.67 (0.20 – 1.82)].

באנליזה שניונית, מעכבי פקטור Xa היו קשורים עם הפחתה בסיכון לדימום גסטרואינטסטינלי בכל החומרות בהשוואה ל-Warfarinי[0.25 (0.07-0.76)] או ל-Dabigatranי[0.24 (0.07-0.77)].

מסקנת החוקרים הייתה, כי ממצאים אלו מראים שאין עלייה בסיכון לדימום גסטרואינטסטינלי מאג'ורי עם נוגדי קרישה ישירים בהשוואה ל-Warfarin או ל-Low molecular weight heparin. ממצאים אלו תומכים בשימוש המתמשך עם נוגדי קרישה ישירים.

מקור:
Risk of gastrointestinal bleeding with direct oral anticoagulants: aa systematic review and network meta-analysis. Burr, Nick et al. The Lancet Gastroenterology & Hepatology , Volume 2 , Issue 2 , 85 - 93

נושאים קשורים:  נוגדי קרישה,  Low molecular weight heparin,  heparin,  הפרין,  קומדין,  Coumadin,  warfarin,  NOACs,  נוגדי קרישה פומיים ישירים,  dabigatran,  פרדקסה,  pradaxa,  Factor Xa,  apixaban,  ELIQUIS,  אליקוויס,  Rivaroxaban,  Xarelto,  קסלרטו,  מחקרים
תגובות