השתלת כליה

בדיקת רמת HbA1C לגילוי מוקדם של סוכרת המתפתחת לאחר השתלת כליה

בערכי HbA1C שנבדקו כערכי חתך (6.2% ו-6.5%), לבדיקה יש סגוליות גבוהה אך רגישות נמוכה-בינונית לאבחון סוכרת בתר-השתלתית

רמת סוכר בדם, בדיקת גלוקוז (צילום: אילוסטרציה)

גילוי מוקדם של סוכרת המתפתחת לאחר השתלת כליה מאפשר התערבות קלינית ותרופתית מהירה ומפחית את הסיכון לתוצאים שליליים בחולים אלו.

מחקר חדש, שבוצע בתבנית של מטה-אנליזה עם סקירה שיטתית של הספרות, ביקש לקבוע את הדיוק האבחנתי הכולל של HbA1C לאבחון סוכרת לאחר השתלת כליה.

במחקר בוצע סריקה של מאגרי המידע MEDLINEי, Embase ו-SCOPUS עד יוני 2016. מחקרים שכללו משתתפים בגירים ללא סוכרת קודמת הוכללו אם דיווחו על המבחן הפומי לעמידות לגלוקוז (OGTT) כבדיקת הייחוס שלהם, אם נמדדו בהם רמות HbA1C בשיטות המקובלות ואם נאסף בהם מידע הנחוץ לביצוע טבלאות 2X2.

על בסיס 2,057 מטופלים שעברו השתלת כליה, משישה מחקרים, רמת חתך של HbA1C>6.5% בחודשים הראשונים לאחר ההשתלה הניבה רגישות של 0.48 (רווח בר-סמך 95%, 0.31-0.65), סגוליות של 0.96 (רווח בר-סמך95%, 0.95-י0.97), יחס נראות חיובי (PVL) של 12.0 (רווח בר-סמך 95%, 7.4-19.5) ויחס נראות שלילי של 0.54 (רווח בר-סמך 95%, 0.38-0.77).

על בסיס 2,057 מטופלים שעברו השתלת כליה מארבעה מחקרים, רמת חתך של HbA1C>6.2% בחודשים הראשונים לאחר ההשתלה הניבה רגישות של 0.76 (רווח בר-סמך 95%, 0.49-0.91), סגוליות של 0.89 (רווח בר-סמך95%, 0.86-י0.92), יחס נראות חיובי (PVL) של 7.18 (רווח בר-סמך 95%, 5.29-9.75) ויחס נראות שלילי של 0.27 (רווח בר-סמך 95%, 0.11-0.65).

מסקנת החוקרים היא, שלערכי HbA1C של 6.2% ו-6.5%, המשמשים כערכי חתך לבדיקה זו, סגוליות גבוהה אך רגישות נמוכה-בינונית לאבחון סוכרת בתר-השתלתית.

מקור:
Pimentel, A.L, Cavagnolli, G. and Camargo, J.L. (2017) Nephrol. Dial. Transplant. Online.

נושאים קשורים:  השתלת כליה,  סוכרת,  HbA1c,  מחקרים
תגובות