מחקרים

היעילות הכלכלית של חיסון פרבנר 3 בקרב מבוגרים עולה בעזרת "חיסוניות עדר” כתוצאה מחיסון ילדים

מחקר שנערך בארה"ב מצא, כי הוספת חיסון PCV-13 למבוגרים בגילאי 65 יעילה כלכלית, עם עלות של כ-60,000$ בשנה; יעילות זו גוברת עם השפעת העדר של חיסון ילדים נגד פנאומוקוק, אשר מורידה את העלות לכ-270,000$ בשש שנים

חיידק streptococcus pneumoniae, דלקת ריאות (הדמיית אילוסטרציה)

תוצאות מחקר מבוקר עם הקצאה אקראית שפורסמו לאחרונה הראו, כי חיסון נגד 13 זני פנאומוקוק (13-valent pneumococcal vaccineי– PCV-13) יעיל במניעת דלקת ריאות הנגרמת מזן המכוסה על ידי החיסון, ללא בקטרמיה, בקרב מבוגרים.

המחקר הנוכחי בחן את היעילות הכלכלית, אשר גדלה עם הוספת PCV-13 לתוכנית חיסון מבוגרים לפי הוועדה המייעצת לענייני חיסונים בארה"ב (Advisory Committee on Immunization Practices - ACIP).

החוקרים השתמשו במודל הסתברותי שעקב אחר עוקבות מטופלים בגילאי 50, 60 או 65 שנים. נעשה שימוש במידע נפרד לגבי כיסוי החיסונים והיארעות המחלה בקרב מבוגרים בריאים ומבוגרים בסיכון גבוה. שיעורי העלייה בתועלת הכלכלית נקבעו עבור כל אסטרטגיית חיסון אפשרית.

בתרחיש מקרה, מודל המחקר מצא כי הוספת PCV-13 או החלפת החיסון נגד 23 זני פנאומוקוק הכולל מרכיבי מעטפת של החיידק (23-valent polysaccharide pneumococcal vaccineי– PPV-23) ב-PCV-13 בגיל 65, סיפק ערך רב יותר בעבור העלות, בהשוואה להוספת PCV-13 לתכנית החיסון לגילאי 50 או 60.

לאחר הוספת שש שנים נוספות של "חסינות עדר" (herd protection) בשל תכנית החיסון לילדים, המקרינה על הכיסוי החיסוני, נמצא כי הוספת PCV-13 היתה עדיפה על החלפת PPV-23.

עבור עוקבת מבוגרים בני 65 משנת 2013, העלות של הוספת PCV-13 לתכנית החיסונים בגיל 65 היתה 62,065$ עבור רווח של שנת חיים מתוקננת לאיכות (quality-adjusted life year - QALY), אשר עלתה ל-272,621$ לאחר שש שנים המקרינות מחסינות עדר.

הוספת מינון אחר של PCV-13 לתכנית החיסון של מבוגרים מביאה ליחס עלות-תועלת בר השוואה לתכניות חיסון אחרות בטווח הקצר, אך יחס זה עשוי להתגבר באופן דרמטי עם שקלול חסינות העדר דרך תוכניות חיסון של ילדים, לאחר שנים מעטות בלבד.

מקור:
Stoecker C, Kim L, Gierke R, Pilishvili T.
Incremental Cost-Effectiveness of 13-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine for Adults Age 50 Years and Older in the United States. Journal of General Internal Medicine. August 2016, Volume 31, Issue 8, pp 901–908. doi: 10.1007/s11606-016-3651-0. Epub 2016 Mar 14.

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון נגד 13 זני פנאומוקוק,  PCV13,  יעילות כלכלית,  PPV-23,  חסינות עדר,  חיסונים