HIV

תוחלת חיים בנשאי HIV לאחר תחילת טיפול אנטי-ויראלי משולב

מחקר מצא, כי תוחלת החיים של נשאי HIV לאחר תחילת cART מתארכת עם הזמן

02.04.2017, 14:29
תא בודד של נגיף איידס (אילוסטרציה)
תא בודד של נגיף איידס (אילוסטרציה)

תוחלת חיים הינה מדד חשוב המשפיע על קבלת החלטות בנוגע למדיניות הטיפול בנשאי HIV. מחקרי עבר שהעריכו תוחלת חיים לאחר תחילת טיפול אנטי-ויראלי משולב (cART) מצאו, כי קיימים הבדלים בין אזורים שונים לפי רמת ההכנסה באותו אזור.

עבודה זו ביקשה להעריך את תוחלת החיים של נשאי HIV אחרי תחילת cART ולבחון את ההבדלים בין מדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית לעומת מדינות בעלות הכנסה גבוהה.

בעבודה הוכללו שמונה מחקרי עוקבה שבחנו את תוחלת החיים בנשאי HIV בגילאי≥14 שהתחילו לקבל cART. בוצע שימוש במטה-אנליזת אפקט אקראי על מנת לחשב תוצאים כלליים ותוצאים על פי אזור הכנסה. הטרוגניות בין המחקרים הוערכה על ידי מבחן I². בוצעה הערכה של שנות חיים נותרות אחרי תחילת טיפול ב-cART בגילאי 20 ו-35.

החוקרים מצאו, כי תוחלת החיים הכוללת לאחר תחילת cART במדינות עם הכנסה גבוהה הייתה 43.3 (רווח בר-סמך 95%, 42.5-44.2) ו-32.3 (רווח בר-סמך 95%, 30.9-33.5) שנים בגילאי 20 ו-35, בהתאמה. במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית תוחלת חיים לאחר תחילת cART הייתה 28.3 (רווח בר-סמך 95%, 23.3-33.3) ו-25.6 (רווח בר-סמך 95%, 22.1-29.2) שנים בגילאי 20 ו-35, בהתאמה.

במדינות עם הכנסה נמוכה ובינונית נמצא הבדל בין גברים לנשים בתוחלת החיים של בני ה-20 שהתחילו טיפול ב-cART. גברים חיו 22.9 (רווח בר-סמך 95%, 18.4-27.5) שנים נוספות לעומת נשים שחיו 33 (רווח בר-סמך 95%, 30.4-35.6) שנים נוספות. לא נמצא הבדל בין המינים במדינות ההכנסה הגבוהה.

בכל אזורי ההכנסה, תוחלת חיים לאחר תחילת cART התארכה לפי התאריך הקלנדרי שבו התחיל הטיפול.

מסקנת החוקרים היא, כי תוחלת החיים של נשאי HIV לאחר תחילת cART מתארכת עם הזמן. ניטור תוחלת חיים בעתיד חשוב על מנת להעריך כיצד cART ישפיע על תוצאים ארוכי טווח באוכלוסייה זו.

מקור:
1. Teeraananchai, D. et al. (2017) HIV Medicine. 18(4), 256.

נושאים קשורים:  HIV,  איידס,  תוחלת חיים,  cART,  מחקרים
תגובות