מחקרים

שיפור נוחות סביב המוות בקרב קשישים

למרות שנדרש ניטור מתמשך של התכנית, תוצאות מחקר חדש מצביעות על כל שהטמעת תכנית CAREFul להדרכת הצוות הרפואי והסיעודי לטיפול בסוף החיים, עשויה לשפר את הטיפול שניתן בימים האחרונים של החיים למטופלים במחלקות גריאטריות חריפות בבתי החולים

05.07.2017, 13:17

מעל 50% מהקשישים נפטרים במהלך אשפוז חריף בבית החולים, היכן שאיכות הטיפול סביב סוף החיים הינה לרוב סאב-אופטימאלית. מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את היעילות של תכנית CAREFulי(Care Programme for the Last Days of Life) בשיפור נוחות ואיכות הטיפול בשלב סוף החיים בקרב מטופלים קשישים.

המחקר הינו מחקר אקראי, מבוקר שנערך במחלקות גריאטריות ב-10 בתי חולים בבלגיה בין אוקטובר 2012 למרץ 2015. בתי החולים חולקו אקראית להטמעת CAREFul (קבוצת CAREFul) או טיפול סטנדרטי (קבוצת בקרה). מטופלים ומשפחותיהם לא היו מודעים לאופי ההתערבות; צוות בתי החולים היה מודע. CAREFul הייתה מורכבת מהדרכת טיפול לימים האחרונים של החיים, אימון, תיעוד תמיכה והטמעת הדרכה. תוצאים ראשוניים היו נוחות סביב המוות במדד CAD-EOLDי(End-of-Life in Dementia–Comfort Assessment in Dying) וניהול סימפטומים במדד SM-EOLDי(End-of-Life in Dementia–Symptom Management) על ידי הצוות הסיעודי והמשפחות. אנליזות נעשו על סמך כוונה לטפל.

451 (11%) מ-4,241 מיטות ב-10 בתי חולים נכללו באנליזה זאת. חמישה בתי חולים חולקו לקבלת טיפול סטנדרטי וחמישה לתכנית CAREFul.י118 מטופלים נכללו בקבוצת הבקרה ו-164 בקבוצת ה-CAREFul. הערכות נעשו ל-132 (80%) מתוך 164 מטופלים בקבוצת ה-CAREFul ו-109 (92%) מתוך 118 בקבוצת הבקרה על ידי הצוות הסיעודי, ו-48 (29%) בקבוצת ה-CAREFul ו-23 (19%) בקבוצת הבקרה על ידי המשפחות. הטמעת CAREFul בהשוואה לבקרה שיפרה בצורה משמעותית נוחות כפי שהוערכה על ידי הצוות הסיעודי (הפרש ממוצעים מותאם לבסיס במדד CAD-EOLD 4.30 ; 95%CO 2.07-6.53 ; p<0.0001). לא נמצא הבדל משמעותי בהערכת CAD-EOLD על ידי המשפחות (ממוצע הפרשים מותאם לבסיס -0.62 ; 95%CI -6.07-4.82 ; p=0.82) או הערכת SM-EOLD על ידי הצוות הסיעודי (-0.41 ; -1.86-1.05 ; p=0.58) או על ידי המשפחות (-0.59 ; -3.75-2.57 ; p=0.71).

למרות שנדרש ניטור מתמשך של התכנית, תוצאות אלו מצביעות על כל שהטמעת תכנית CAREFul עשויה לשפר את הטיפול שניתן בימים האחרונים של החיים למטופלים במחלקות גריאטריות חריפות בבתי החולים.

מקור: 

Improving comfort around dying in elderly people: a cluster randomised controlled trial. Beernaert, Kim et al. THE LANCET. [E pub. May 2017]

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול סוף החיים,  מוות,  רפואה פליאטיבית
תגובות