מחקרים

עירוי תאי סטרומה מזנכימליים לאחר השתלת כבד מהמת

עירוי תאי סטרומה מזנכימליים יכול להוביל לסבילות להשתלה במקבלי איברים סולידיים. מחקר תווית-פתוחה, פאזה I-II זה בחן את ההתכנות, הבטיחות והסבילות של עירוי בודד של תאי סטרומה מזנכימליים במקבלי השתלת כבד

16.07.2017, 12:25
השתלת כבד (אילוסטרציה)

עירוי תאי סטרומה מזנכימליים (MSC) יכול להוביל לסבילות להשתלה במקבלי איברים סולידיים. מחקר פרוספקטיבי, מבוקר זה בחן את ההתכנות, הבטיחות והסבילות של עירוי בודד של תאי סטרומה מזנכימליים במקבלי השתלת כבד.

עשרה מקבלי השתלת כבד תחת טיפול אימונוסופרסיבי סטנדרטי קיבלו
1.5-3X10^6/Kg MSC מאדם שאינו קרוב משפחה ביום 3±2 להשתלה והושוו באופן פרוספקטיבי לקבוצת ביקורת של עשרה מקבלי כבד. כתוצא עיקרי, הוערכה הרעילות של עירוי MSC וסיבוכים זיהומיים וממאירים תועדו באופן פרוספקטיבי עד חודש 12 בשתי הקבוצות. כתוצא משני, בוצעה השוואה של שיעורי דחייה, ביופסיות לאחר שישה חודשים ופנוטיפ לימפוציטים מדם היקפי. בוצע ניסיון לגמילה הדרגתית מטיפול מדכא חיסון במקבלי ה-MSC בחודשים 6-12.

לא נצפה שינוי בסימנים חיוניים או סינדרום שחרור ציטוקינים במהלך ולאחר עירוי MSC. החולים לא פיתחו פגיעה בתפקוד איברים (כולל תפקודי כבד מושתל) לאחר עירוי ה-MSC. לא נצפתה עלייה בשיעור הזיהומים או ממאירויות חדשות. לא נצפה הבדל בין שתי הקבוצות בשיעורי הדחיה או שרידות השתלים. ביופסיות לאחר שישה חודשים לא הדגימו הבדל בין שתי הקבוצות בהערכת דחיה על פי קריטריוני Banff, בציון הפיברוזיס או באימונוהיסטוכימיה. לא נצפה הבדל בסוג הלימפוציטים בדם היקפי. הגמילה מאימונוסופרסיה במקבלי MSC לא צלחה.

מסקנת החוקרים היא כי לא נצפו תופעות לוואי של עירוי MSC ביום 3 לאחר השתלת כבד אך העירוי לא עודד סבילות. מחקר זה פותח דלת למחקרים עתידיים מבוססי MSC במושתלי כבד.

מקור: 

Detery, O. et al.  (2017) Journal of Hepatology. 67(1), 47.
http://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(17)30131-9/fulltext

נושאים קשורים:  מחקרים,  השתלת כבד,  MSC,  תאי סטרומה מזנכימליים
תגובות