אוטם לבבי

סיכון מוגבר למקרי אוטם לבבי בשימוש ב-NSAID's בעולם האמתי

כל התרופות ממשפחת ה-NSAID, כולל Naproxen, נמצאו קשורות עם עלייה בסיכון לאוטם לבבי. הסיכון היה גדול יותר במהלך החודש הראשון לשימוש ובמינונים גבוהים יותר

31.07.2017, 10:22
נוגדי דלקת שאינם סטרואידים, NSAID, כדורים (צילום: אילוסטרציה)

מחקר חדש בוצע במטרה לאפיין את טיב הקשר ומהלך הזמן, בין שימוש ב-NSAIDי(Non-steroidal anti-inflammatory drugs) והסיכון לאוטם לבבי.
בוצעה סקירה סיסטמתית ומטא אנליזה של מחקרים ממסדי נתונים קנדיים ואירופאיים. בוצע חיפוש אחר מחקרים מתאימים שהתבססו על מרשמי תרופות או מסדי נתונים רפואיים, שבוצעו באוכלוסייה הכללית או באוכלוסייה קשישה, שתיעדו אוטם לבבי כתוצא ספציפי ושבדקו מעכבי selective cyclo-oxygenase 2 (כולל Rofecoxib) ו-NSAID מסורתיים, והשווה סיכון לאוטם לבבי במשתמשי NSAID עם לא משתמשים, כולל אנליזות תלויות זמן, וצמצום ההשפעה של מבלבלים.

נעשה מודל לחשיפה לתרופות הכולל NSAID ספציפי, תזמון השימוש, משך השימוש והמינון. מדידת התוצאים הייתה סיכום של adjusted odds ratio לאוטם לבבי הראשון כאינדקס תאריך (תאריך אוטם הלבבי למקרים, בהתאמת תאריכים לבקרה) בהשוואה לחוסר שימוש בשנה הקודמת והסבירות לאוטם לבבי.

עוקבה של 446,763 משתתפים כולל 61,460 עם אוטם לבבי חריף נכללו. נטילת כל מינון של NSAID למשך שבוע, חודש או יותר הייתה קשורה עם עלייה בסיכון לאוטם לבבי. הסבירות לעלייה בסיכון לאוטם לבבי לאחר שימוש של יום עד שבוע ב-NSAIDי(posterior probability of odds ratio >1.0) היה 92% עם Celecoxib,י97% עם Ibuprofen, ו-99% עם diclofenac,י Naproxen ו-Rofecoxib. ה-Odds ratioי(95% credible intervals) היו 1.24 (0.91-1.82) ל-Celecoxib,י1.48 (1.00-2.26) ל-Ibuprofen,י1.50 (1.06-2.04) ל-Diclofenac,י1.53 (1.07-2.33) ל-Naproxen ו-1.58 (1.07-2.17) ל-Rofecoxib.

סיכון גדול יותר לאוטם לבבי דווח עבור מינון גבוה יותר של NSAID. שימוש ארוך יותר מחודש לא נמצא קשור עם עלייה נוספת בסיכון בהשוואה לתקופות קצרות יותר.

כל התרופות ממשפחת הNSAID, כולל Naproxen, נמצאו קשורים עם עלייה בסיכון לאוטם לבבי. הסיכון לאוטם לבבי עם celecoxib, בהשוואה ל-NSAID מסורתיים, היה נמוך יותר מ-Rofecoxib. הסיכון היה גדול יותר במהלך החודש הראשון לשימוש ובמינונים גבוהים יותר.

מקור: 

Bally Michèle, Dendukuri Nandini, Rich Benjamin, Nadeau Lyne, Helin-Salmivaara Arja, Garbe Edeltraut et al. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use: bayesian meta-analysis of individual patient data BMJ 2017; 357 :j1909

נושאים קשורים:  אוטם לבבי,  התקף לב,  NSAID,  Celecoxib,  ibuprofen,  עם diclofenac,  Naproxen,  Rofecoxib,  מחקרים
תגובות