פרפור עליות הוא גורם סיכון מובהק לדמנציה, אך לא ברור האם טיפול בנוגדי קרישה פומיים (קומדין או NOAC’S) מפחית סיכון זה. מחקר זה בדק האם הטיפול בנוגדי קרישה מפחית את הסיכון לדמנציה, והשווה בין קומדין ל-NOAC’S  בהיבט זה.

המחקר עקב אחר 440,000 מטופלים אשר ברישומי הבריאות השבדים אובחנו עם פרפור עליות וללא אבחנה קודמת של דמנציה בין השנים 2006-2014. בסך הכל מעל למיליון וחצי שנות חשיפה. באבחנה 40% מהם נטלו קומדין, 3% נטלו NOAC’S והיתר לא קיבלו נוגדי קרישה. התוצאה הנמדדת הייתה אבחנה חדשה של דמנציה במהלך שנות המעקב.

6% מהנבדקים בכל הקבוצות חלו בדמנציה. בקרב מטופלים עם פרפור עליות שנטלו נוגדי קרישה, הסיכון לדמנציה היה נמוך ב-29% ממטופלים שלא נטלו נוגדי קרישה (HR 0.71, רווח בר-סמך 95%: 0.68-0.74). לא נמצא הבדל בהשוואה בין הקבוצה שטופלה בקומדין והקבוצה שטופלה ב-NOAC’Sי(HR 0.97, רווח בר-סמך 95% : 0.67-1.40).

בנוגדי קרישה פומיים מפחית באופן משמעותי סטטיסטית את הסיכון לדמנציה בקרב מטופלים עם פרפור עליות, החוקרים מציעים לשקול התחלת טיפול מוקדמת על מנת לשמר את המצב הקוגניטיבי במטופלים אלו.

מקור:

Leif Friberg, Mårten Rosenqvist; Less dementia with oral anticoagulation in atrial fibrillation, European Heart Journal, , ehx579, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx579

ערכה : ד״ר נועה גולדשר מינרבי