מחקר חדש בוצע במטרה להשוות את הסיכון והעלויות של שבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי בין כל DOACsי(direct oral anticoagulant)
ו-Warfarin בקרב מטופלים עם פרפור עליות לא מסתמי.

מטופלים (65 ומעלה) שהתחילו טיפול ב-Warfarin או DOACsי[Apixaban (אליקוויס – Eliquis),יRivaroxaban (קסרלטו - Xarelto),יDabigatran (פרדקסה – Pradaxa)] נבחרו ממאגר המידע של תכנית ה-Medicare מינואר 2013 ועד דצמבר 2014. מטופלים שהתחילו טיפול בכל DOAC הותאמו 1:1 עם מטופלים שקבלים Warfarin על מנת לאזן משתנים דמוגרפים וקליניים. מודלי Cox נבנו על מנת להעריך את הסיכון לשבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי עבור כל DOAC בהשוואה ל-Warfarin. בנוסף נבנו מודלים בשני חלקים על מנת להשוות את העלויות הקשורות לשבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי בין העוקבות התואמות.

מתוך 186,132 מטופלים זכאים, 20,803 זוגות של Apixaban-warfarin,י52,476 זוגות של Rivaroxaban-warfarin ו-16,731 זוגות של Dabigatran-warfarin הותאמו. Apixabanי[Hazard ratio (HR) 0.40 ; 95%CI 0.31-053] ו-Rivaroxabanי(HR 0.72 ; 95%CI 0.63-0.83) היו קשורים עם סיכון נמוך משמעותית לשבץ/תסחיף סיסטמי בהשוואה ל-Warfarin.יApixabanי(HR 0.51 ; 95%CI 0.44-0.58) ו-Dabigatranי (HR 0.79 ; 95%CI 0.69-0.91) היו קשורים עם סיכון נמוך משמעותית לדימום מאג'ורי; Rivaroxabanי(HR 1.17 ; 95%CI 1.10-1.26) היה קשור עם סיכון גבוה משמעותית לדימום מאג'ורי בהשוואה ל-Warfarin.

בהשוואה ל-Warfarin,יApixabanי(63$ בהשוואה 131$) ו-Rivaroxabanי(93$ בהשוואה ל139$) היו בעלי עלויות רפואיות הקשורות לשבץ/תסחיף סיסטמי נמוכות יותר; Apixabanי(292$ בהשוואה ל529$) ו-Dabigatranי(369$ בהשוואה ל450$) היו בעלי עלויות רפואיות הקשורות לדימום גבוהות יותר.

בקרב תרופות ה-DOACs שנבדקו במחקר זה, רק Apixaban הייתה קשורה עם סיכון נמוך משמעותית לשבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי, ועלויות רפואיות נמוכות יותר, בהשוואה ל-Warfarin.

מקור: 

Amin, A., Keshishian, A., Trocio, J., Dina, O., Le, H., Rosenblatt, L., Liu, X., Mardekian, J., Zhang, Q., Baser, O. and Vo, L., 2017. Risk of stroke/systemic embolism, major bleeding and associated costs in non-valvular atrial fibrillation patients who initiated apixaban, dabigatran, or rivaroxaban compared with warfarin in the United States Medicare population. Current Medical Research and Opinion, (just-accepted), pp.1-32.