מחקרים

הסיכון לסרטן שד בשימוש בסוגי אינסולין שונים

מחקר בינלאומי זה הדגים כי שימוש קצר טווח או בינוני בסוגי אינסולין שונים אינו מגביר סיכון להתפתחות סרטן שד וכי אין הבדל בין גלרגין (Glargine) לסוגי אינסולין אחרים בהיבט סיכון זה. מינון האינסולין, משך השימוש ושלב הגידול לא שינו את התוצאות

26.12.2017, 10:13
הזרקת אינסולין לטיפול בסוכרת (אילוסטרציה)
הזרקת אינסולין לטיפול בסוכרת (אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה להעריך את הקשר בין סוגי אינסולין ספציפיים (גלרגין, אספרט, ליספרו ואינסולין הומני) והתפתחות סרטן שד.

במחקר הוכללו 775 מקרים של אבחנת קרצינומת שד ראשונית פולשנית או קרצינומת שד אין-סיטו בנשים עם סוכרת ב-92 מרכזים רפואיים בממלכה המאוחדת, קנדה וצרפת. כל מקרה הותאם לממוצע של 3.9 משתתפות ביקורת עם סוכרת המטופלת בקהילה (3,050 נשים שגויסו מ-580 מרפאות קהילה) על פי מדינה, גיל, תאריך גיוס למחקר, סוג סוכרת ואופן ניהול הסוכרת. מודל הסיכון העיקרי היה מודל רגרסיה לוגיסטית מותנית רב-משתנית עם סטטוס מקרה/ביקורת כמשתנה התלוי ושימוש באינסולין שמונה שנים לפני תחילת המחקר כמשתנה הבלתי-תלוי.

בוצע תקנון לשימוש באינסולין כלשהו בעבר, תרופות פומיות כנגד סוכרת, גורמים הקשורים בפוריות, אורח חיים, השכלה, טיפול HRT, רקע של שימוש באמצעי מניעה, BMI, תחלואה נלווית, משך סוכרת ומספר הביקורים השנתיים אצל רופא. בנוסף, גלרגין הושווה עם שאר סוגי האינסולין על ידי חישוב כלל היחסים באמצעות מטריצת variance-covariance של מאפייני המודל הלוגיסטי.

יחסי הסיכויים המתוקננים עבור כל סוג של אינסולין לעומת חוסר שימוש באותו אינסולין היו 1.04 (רווח בר-סמך 95%: 0.76-1.44) עבור גלרגין, 1.23 (0.79-1.92) עבור ליספרו, 0.95 (0.64-1.40) עבור אספרט ו-0.81 (0.55-1.20) עבור אינסולין הומני. אנליזות נוספות המתמקדות בגלרג'ין לא הראו כל השפעה בין מינון ומשך השימוש בגלרג'ין לסיכון לסרטן השד.

מחקר מקרה-ביקורת בינלאומי זה תוכנן ספציפית בכדי לבחון את הסיכון לפתח סרטן שד בקרב מטופלות סוכרתיות המשתמשות במשטרי אינסולין שונים, מחקר זה תוכנן בקפדנות בכדי לצמצם ככל האפשר את האפשרות להטיות האופייניות למחקרים מסוג זה.

מחקר מקרה-ביקורת זה העריך סרטן מסוג אחד בלבד (סרטן שד). מחקר ה-ORIGIN, שהתמשך מעבר ל-6 שנים, לא מצא עדות לסיכון מוגבר לאף סוג סרטן בשימוש באינסולין גלרג'ין.

לסיכום, מחקר בינלאומי זה, שנערך ספציפית בכדי להעריך את הסיכון לסרטן שד בשימוש בסוגי אינסולין שונים, לאחר זמן חשיפה ממוצע של 3.2 שנים, לא מצא סיכון מוגבר באף אחד מסוגי האינסולין שנבדקו (גלרג'ין, ליספרו, אספרט ואינסולין הומני).

מקור: 

Grimaldi-Bensouda, L. et al. (2014) Diabetes Care. 37, 134.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  אינסולין,  סיכון מוגבר,  גלרגין