מחקרים

טוג'או מספק פרופיל פרמקודינמי ופרמקוקינטי יציב יותר בהשוואה ל-Insulin degludec בקרב חולי סוכרת סוג 1

מחקר מצא כי Insulin Glargine בריכוז של 300 יחידות למ"ל מספק פרופיל פרמקודינמי ופרמקוקינטי יציב יותר ובעל חלוקה שוויונית יותר, בטיפול במינון יומי של 0.4 יחידות/קילו, בהשוואה ל-Insulin degludec בריכוז של 100 יחידות למ"ל בקרב חולי סוכרת סוג 1

25.02.2018, 07:45
סוכרת נעורים (צילום: אילוסטרציה)

למרות שהזרקת אינסולין בזאלי מספר פעמים במהלך היום אינה יכולה לחקות הפרשת אינסולין אנדוגני, התקדמויות טיפוליות הביאו לכך שאינסולין בזאלי היום הוא בעל פרופיל פרמקודינמי ופרמקוקינטי יציב יותר במהלך 24 שעות. שינויים קטנים בפעילותו עשויים להוביל לפרופיל גלוקוז צפוי יותר במהלך 24 שעות ולפחות אירועי היפוגליקמיה, ובכך לשפר את איכות החיים של אנשים המשתמשים באינסולין בזאלי ולשפר היענות לטיפול.

מחקר חדש בדק את הפרופיל הפרמקודינמי והפרמקוקינטי במצב יציב תחת טיפול ב-Insulin Glargina בריכוז של 300 יחידות למ"ל [Gla-300י(Toujeo)], בהשוואה ל-Insuline degludec בריכוז של 100 יחידות למ"ל (Deg-100), במינון חד יומי קבוע, בשתי עוקבות מקבילות של מטופלים עם סוכרת סוג 1.

המחקר הינו מחקר אקראי, כפול סמיות, הכולל מטופלים עם סוכרת סוג 1 מעל שנה, בגילאים 64-16, על משטר אינסולין יציב. לאחר משטר טיפול עם מינון קבוע פעם ביום (בסביבות 8 בבוקר), נעשתה מדידה במשך 30 שעות בשיטת Euglycemic clamp עם מתן המנה ביום ה-8.

התוצא הפרמקודינמי הראשוני שנמדד היה שינויים בעקומת קצב עירוי גלוקוז (GIR, smoothed glucose infusion rate) במהלך 24 שעות (GIR-יsmFL0-24, "שונות במהלך היום").

נמצא, כי שונות במהלך היום כפי שנמדדה על ידי GIR-smFL0-24 הייתה נמוכה משמעותית (20%) עם Gla-300י(Toujeo), בהשוואה ל-Deg-100 ברמת מינון של 0.4 יחידות/קילו/יום (תרשים 1): יחס טיפול 0.80 (90%CIי0.66-י0.96), p=0.047.

Gla-300י(Toujeo) סיפק פרופיל דמוי מישור (plateau-like) של ריכוזי אינסולין בסרום (INS, Serum insulin concentrations) עד ל-16 שעות לאחר המנה, ולאחריו נרשמה ירידה איטית.  בשימוש עם Deg-100, ריכוזי האינסולין בסרום גדלו מזמן ההזרקה עד למקסימום כעבור 10 שעות, שאחריהן נצפתה ירידה איטית. חשיפה לשני האינסולינים נמדדה עד הסתיימות ה-clampי(30 שעות).

תרשים 1: פרופילי GIR במינון 0.4 יחידות/קילו/יום במצב יציב:
123123

מסקנות החוקרים היו, כי בבדיקה על ידי Euglycemic clamp במצב יציב, שימוש ב-Gla-300י(Toujeo) הראה פחות שונות במהלך היום בפרופיל הגלוקודינמי בהשוואה ל-Deg-100, במינון קליני רלוונטי בקרב חולי סוכרת סוג 1 (0.4 יחידות/קילו/יום). במינון זה, הפעילות הגלוקודינמית התחלקה באופן שוויוני יותר במהלך 24 שעות עם Gla-300י(Toujeo) בהשוואה ל-Deg-י100. ההשלכות הקליניות של תוצאות אלו עבור אנשים המטופלים באינסולין בזאלי צריכות להיבדק במחקר קליני גדול יותר.

Gla-300י(Toujeo) מספק פרופיל פרמקודינמי ופרמקוקינטי יציב יותר ובעל חלוקה שוויונית יותר במינון יומי של 0.4 יחידות/קילו, בהשוואה ל-Deg-100 בקרב חולי סוכרת סוג 1.

מקור:
Timothy Bailey, Raphael Dahmen, Jeremy Pettus, Ronan Roussel, Karin Bergmann, Magali Maroccia, Nassr Nassr, Oliver Klein, Geremia Bolli, Tim Heise. Insulin glargine 300 U/mL (Gla-300) provides more stable and more evenly distributed steady-state PK/PD profiles compared with insulin degludec in type 1 diabetes. DTM Congress 2016

נושאים קשורים:  מחקרים,  אינסולין,  Toujeo,  GLA 300,  Insuline degludec,  Insulin Glargina