הנשמת אמבו ואינטובציה הציגו תוצאות שקולות בשיעורי תמותה וסיבוכים נוירולוגיים בקרב חולים שלקו בדום לב מחוץ לבתי חולים

המשלב meropenem-vaborbactam הוכח כשקול, אם כי מעט פחות יעיל, בהשוואה ל-piperacillin-tazobactam בטיפול בדלקות מורכבות בדרכי השתן, לרבות זיהומי כליות עמידים

מחקר שעקב אחר שחקני פוטבול אמריקאי לא מצא עליה מובהקת בשיעורי תמותה מכל סיבה בקרב השחקנים המקצועיים

מחקר תצפיתי מצביע על עליה מובהקת בסיכון ל-DVT בקרב חולים עם דליות ורידי רגליים (HR-5.3). נרשמה גם עליה מתונה (HR-1.7) בסיכון לתסחיפים ריאתיים וטרשת עורקים היקפית