מחקרים

שימוש ממושך באזטימיב והסיכון להתפתחות גידולים

החוקרים השתמשו בשיטות גנטיות על מנת לבחון האם התרופה מפחיתת הכולסטרול, אזטימיב, מעלה סיכון לסרטן

בדיקת דם, מדידת רמת הכולסטרול (צילום: אילוסטרציה)

תוצאות ממחקרים אקראיים ומבוקרים העלו חששות כי התרופה מפחיתת הכולסטרול, אזטימיב, מעלה סיכון לסרטן. החוקרים בחנו את ההשערה כי וריאציות בגן NPC1L1, המחקות טיפול עם אזטימיב, קשורות בסיכון מוגבר לסרטן.

לטובת העבודה החוקרים כללו 67,257 אנשים מהאוכלוסייה הכללית בין השנים 1968-2011. מתוכם, 8,333 פיתחו סרטן ו-2,057 מתו מסרטן. על מנת לחקות את ההשפעה של אזטימיב, החוקרים חישבו ציוני אללים משוקללים על בסיס ההשפעה מפחיתת ה-LDL-C של כל וריאנט. החוקרים בחנו את הקשרים בין ציוני האללים של NPC1L1 עם הסיכון לכל סוגי הסרטן, תמותה מכל סרטן וסרטנים ב-27 אתרים ספציפיים. כביקורת חיובית, החוקרים בחנו את הקשר בין ציוני האללים של NPC1L1 עם הסיכון למחלה וסקולרית איסכמית.

החוקרים מצאו כי ציוני האללים לא היו קשורים בסיכון מוגבר לכל סוגי הסרטן, תמותה מכל סוגי הסרטן או עם 27 סוגי סרטן ספציפיים. יחס הסיכונים עבור עלייה של יחידה אחת בציון האללים היה 1.00 (רווח בר-סמך 95%) עבור כל סרטן ו-1.02 (0.98-1.06) עבור תמותה מכל סרטן. יחס הסיכונים עבור מחלה וסקולרית איסכמית היה 0.97 (0.94-0.99). התוצאות היו דומות עבור ציון אללים משוקלל חיצוני ועבור ספירת אללים פשוטה. לבסוף, היעדר הקשר עם סרטן נשמר באנליזת רגישות שבוצעה.

מסקנת החוקרים היא כי עיכוב במשך כל החיים של NPC1L1, המחקה טיפול עם אזטימיב אינו מעלה סיכון לסרטן. התוצאות מדגימות כי ככל הנראה, טיפול ממושך באזטימיב לא מעלה סיכון לסרטן בדומה לתוצאות שהתקבלו ממחקרים אקראיים ומבוקרים קודמים.

מקור: 

Kobbero Lauridsen, B. et al. (2017) International Journal of Epidemiology. 46(6), 1777

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן,  אזטימיב,  אללים,  NPC1L1
תגובות