מחקרים

מה המשמעות של תסנין דלקתי ב-CT חזה כשצילום חזה תקין?

מחקר מצא שהמהלך והמאפיינים של דלקת ריאות שמאובחנת ב-CT חזה אך לא בצילום רנטגן דומים לאלו של דלקת ריאות שמזוהה בצילום חזה רגיל ולכן ההתייחסות צריכה להיות זהה

24.05.2018, 11:16

דלקת ריאות בקהילה מאובחנת בדרך כלל עפ״י סימפטומים נשימתיים ותסנין דלקתי בצילום חזה, אך במקרים רבים בהם הקליניקה אינה חד-משמעית וצילום החזה תקין מבוצע CT חזה כבדיקה רגישה יותר לאבחנה של דלקת ריאות או אבחנות אחרות. מחקר זה בדק מה המשמעות הקלינית של ממצאים דלקתיים ב-CT חזה בנוכחות צילום רנטגן תקין בקרב מבוגרים המאושפזים עם דלקת ריאות מהקהילה.

המחקר נערך במספר מרכזים רפואיים בארה״ב וכלל חולים שאושפזו עקב דלקת ריאות מהקהילה. כלל החולים עברו צילום רנטגן של החזה, ו-CT חזה בוצע לפי שיקול קליני של הרופא המטפל. החוקרים התייחסו למאפיינים הקליניים של המחלה, לסוג הפתוגן והתוצאות הקליניות של האשפוז.

מתוך 2,251 מאושפזים עם דלקת ריאות מהקהילה ל-97% היה תסנין דלקתי בצילום רנטגן. ל-66 חולים הייתה דלקת ריאות ב-CT חזה אך לא בצילום. לא היה הבדל משמעותי סטטיסטית בין הקבוצות מבחינת מחלות הרקע, סימנים חיוניים, משך האשפוז, נוכחות פתוגן ויראלי (30% לעומת 26%) או חיידקי (12% לעומת 14%), אשפוז בטיפול נמרץ (3% לעומת 21%) הנשמה (6% לעומת 5%) או הלם ספטי (0% לעומת 2%).

המאפיינים הקליניים והתוצאות של דלקת ריאות מהקהילה אשר זוהתה ב-CT חזה וצילום רנטגן תקין דומים לאלו של דלקת ריאות שאובחנה בצילום חזה, ולכן החוקרים מציעים לטפל באופן דומה.

מקור:

Community-Acquired Pneumonia Visualized on CT Scans but Not Chest Radiographs: Pathogens, Severity, and Clinical Outcomes Upchurch CP, et al. Chest. 2018 Mar;153(3):601-610.

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  צילום רנטגן,  צילום חזה,  CT חזה,  דלקת ריאות
תגובות