מחקרים

כשלון של טיפול אנטי-ויראלי ישיר בחולי HCV: מאפיינים קליניים מהעולם האמיתי

החוקרים זיהו דפוסים יחודיים של שחלופים הקשורים בעמידות כתלות בגנוטיפ המחלה והטיפול האנטי-רטרו ויראלי

03.06.2018, 16:44
טיפול תרופתי ל-HCV (צילום: אילוסטרציה)

שיעור קטן של מטופלים עם זיהום HCV נכשלים על טיפול אנטי-רטרו ויראלי ישיר (DAA) מסיבות שונות. ראיות מהעולם האמיתי בנוגע לכשלון טיפולי עם DAA והתפתחות עמידות הקשורה בשחלופים (resistance associated substitutions-RAS) חסרות כיום. מחקר זה ביקש לאפיין מאפיינים קליניים ודפוסים של RAS בקרב אנשים אשר נכשלו על DAA.

המחקר בוצע בתבנית רטרוספקטיבית על ידי סקירת תיקים בשתי מרפאות כבד שלישוניות בין ינואר 2015 לנובמבר 2017. מטופלים אשר טופלו עם DAA ולא השיגו SVR12 הוכללו בעבודה. מאפייני בסיס קליניים ו-RAS בשבוע 12 לאחר גמר הטיפול הוערכו על ידי החוקרים. מידע בנוגע לריצוף HCV נלקח באמצעות ריצוף הדור הבא. מוטציות מעל 5% באוכלוסיית הוירוסים דווחו. פנוטיפ עמידות נובא על ידי הסטה של EC50 ברפליקונים מוטנטיים לעומת זן הבר.

במחקר השתתפו 63 מטופלים עם גיל ממוצע של 59.7 (טווח 43-84) וברובם גברים (82.5%). מתוך כלל המשתתפים 44.4% היו עם גנוטיפ 1a, י12.7 עם גנוטיפ 1b,י7.9% עם גנוטיפ 2, 30.2% עם גנוטיפ 3, 3.2% עם גנוטיפ 4 ו-1.6% עם גנוטיפ 6. משך הפרוטוקולים הטיפוליים היה 8 שבועות (9.7% מהמשתתפים), 10 שבועות (1.6% מהמשתתפים), 12 שבועות (61.3% מהמשתתפים), 16 שבועות (3.2% מהמשתתפים) או 24 שבועות (24.2% מהמשתתפים). פיברוזיס טרום טיפולי נמצא ב-41 מהמשתתפים.

בדיקות RAS בתר טיפוליות היו זמינות עבור 59 משתתפים. ב-21 משתתפים עם גנוטיפ 1a אשר טופלו עם סופוסבוויר ולדיפסוויר (SOF/LDV) ל-16 היו RAS ב-NS5A ומתוכם לשמונה היה וריאנט בעמדה 93. לכל ששת המשתתפים עם גנוטיפ 1b שנכשלו על SOF/LDV היו RAS ב-NS5A ולחמישה מתוכם בעמדה 93. ל-17 מתוך 21 המשתתפים עם גנוטיפ 1a ו-RAS ב-NS3, ה-RAS היה ב-Q80K. בשני כשלונות 1a על אלבסוויר וגרזופרוויר (EBR/GZR) היו RAS ב-NS5A ו-RAS ב-NS3 שאינו Q80K. מתוך שני מטופלי 1a שנכשלו על אומביטסוויר, פריטפרוויר ריטונוויר, דסבוויר וריבווירין לאחד היה RAS ב-NS5A.

ב-17 מתוך 19 מטופלים עם גנוטיפ 3, בדיקות RAS היו זמינות. פרוטוקולים של DAA כללו SOF/RBV, SOF/VEL, SOF/VEL/RBV, SOF/RBV/interferon ו-SOF/LDV/RBV. לשלושה מטופלים היה RAS ב-NS5B. לא נצפו RAS ב-S282T. לכל ארבעת המטופלים עם גנוטיפ זה שנכשלו על SOF/VEL/±RBV היו RAS ב-NS5A ומתוכם שלושה Y93H. מתוך 11 מטופלים עם גנוטיפ 3 עם טיפול SOF/RBV/interferon ובדיקות RAS, לשניים היה RAS ב-NS5A.

מסקנת החוקרים היא כי ישנם דפוסים נפרדים של RAS כתלות בגנוטיפ וכשלון DAA. כשלון וירולוגי עם פרוטקול מבוסס NS5A מעיד, בסבירות גבוהה, על RAS ב-NS5A אשר יכול להיות בעל השלכות על טיפולים עתידיים במטופלים אלו.

מקור: 

Mitchell, R.  (2018) Journal of Hepatology. Epub

נושאים קשורים:  מחקרים,  HCV,  DAA,  גנוטיפ RAS,  NS5A,  NS3,  שחלופים
תגובות