הניסוי הוכיח שמטופלים הנתונים בסיכון גבוה שקיבלו פראלואנט (אלירוקומאב) בתוספת לסטטינים במינון המרבי הנסבל, עברו באופן מובהק פחות אירועים קרדיווסקולריים חמורים, בהשוואה למטופלים המקבלים רק סטטינים במינון המרבי הנסבל.