HCV

האם אבץ יכול לשמש כטיפול נלווה לזיהום HCV?

החוקרים בחנו את ההשפעה של אבץ ומטאל-תיונינים, חלבונים קטנים בעלי תפקיד בהומאוסטזיס תאי, על הפטוציטים אשר הודבקו ב-HCV

היפטיטיס C. אילוסטרציה
הפטיטיס C. אילוסטרציה

מטאל-תיונינים (Metallothioneins-MT) הינם חלבונים קטנים עשירים בציסטאין המאופיינים על ידי אפיניות גבוהה לקטיונים מונו ודי-ולנטיים כדוגמת נחושת ואבץ. מתוך ארבעה איזופורמים ידועים של MT, רק איזופורמים 1 ו-2 מבוטאים בצורה נרחבת, משמשים כחלבונים מלווים למתכות ותפקידם הוא בעיקר לתווך הומאוסטזיס אבץ תוך תאי.

ייתכן והשפעול של MT מבוצע על ידי מתכות כבדות ומקורות אחרים של עקה חמצונית כאשר הם מתווכים קשירת מתכות וסילוק רעלים ומקורות אחרים של עקה חמצונית ורדיקלים חופשיים. ביטוי MT מתועד היטב בהקשר של זיהום ויראלי אך טרם ברור האם ל-MT ישנו תפקיד אנטי-ויראלי ספציפי או שמע שפעול שלהם הוא תגובה לעקה תאית.

על מנת להבין טוב יותר את התפקיד של MT לאחר זיהום ב-HCV החוקרים בחנו ביטוי MT ומיקום in vitro ו-in vivo והשתמשו ב"נוק-דאון" של siRNA על מנת לאשש את התפקיד האנטי-ויראלי של MT.

החוקרים אימתו שפעול MT על ידי HCV in vitro והדגימו הצטברות MT בגרעין של הפטוציטים אשר נדבקו ב-HCV על אימונופלואורסנציה. באמצעות pan-MT siRNA אשר ביצע "נוק-דאון" לכל החלבונים בתת-המשפחות MT1 ו-MT2 החוקרים הדגימו כי חלבונים אלו הינם בעלי פעילות אנטי-ויראלית קלה כנגד זן JHF1 של HCV in vitro (עלייה של פי 1.4 ב-RNA של הנגיף). יתרה מכך, הראיות מרמזות כי ישנות פוטנציאל לשימוש באבץ כתוספת זולה לטיפול HCV נוכחי וכי ייתכן ואבץ יכול לתווך את התגובה האנטי-ויראלית של MT כנגד וירוסים אחרים.

מקור: 

Read, S.A  (2018) Journal of Viral Hepatitis

נושאים קשורים:  HCV,  טיפול,  אבץ,  מטאל-תיונינים,  מחקרים
תגובות