מחקרים

קצב הזלפת נוזלים בחמצת קטוטית סוכרתית

בקרב ילדים עם חמצת קטוטית סוכרתית,  שינוי בקצב הזלפת הנוזלים ותכולת הנתרן-כלוריד בנוזלים לא הראו השפעה על תוצאים נוירולוגיים

16.08.2018, 11:03

חמצת קטוטית סוכרתית (Diabetic Ketoacidosis) בילדים עלולה לגרום לנזק מוחי הנע מקל ועד חמור. התהייה לגבי האם הזלפת נוזלים תוך-ורידית תורמת לפגיעות אלה או לא נדונה בקרב אנשי המקצוע מזה עשורים רבים.

כותבי מאמר זה ניהלו מחקר ב-13 מרכזים, באקראי, אל מול קבוצת ביקורת, בו הם בחנו את ההשפעות של קצב הזלפת הנוזלים ואת כמות הנתרן-כלוריד שבתמיסה על תוצאים נוירולוגיים בילדים עם חמצת קטוטית סוכרתית. הילדים הוקצו באקראי לאחת מתוך ארבעה קבוצות שתוכננו כמטריצה של 2X2 (תכולה של 0.45% או 0.9% נתרן-כלוריד בתמיסה והזלפה בקצב מהיר או איטי). התוצא העיקרי שנמדד היה הדרדרות במצב הקוגניטיבי (הוערך בעזרת שתי מדידות עוקבות עם Glasgow coma scale – GCS, בו ציון נמוך יותר מעיד על תוצאה גרועה יותר וציון נמוך מ-14 מעיד על פגיעה) בזמן הטיפול לחמצת קטוטית סוכרתית. תוצאים משניים כללו נזק מוחי בהתרשמות קלינית, זיכרון לטווח קצר, תפקודי זיכרון ומבחן IQי2-6 חודשים לאחר ההחלמה מהחמצת.

במהלך המחקר תועדו 1,389 מקרים של חמצת קטוטית סוכרתית בקרב 1225 ילדים. מדד ה-GCS הדרדר אל מתחת ל-14 ב-48 מקרים (3.5%) ונזק מוחי קליני התרחש ב-12 מקרים (0.9%). לא נראו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות השונות באחוז האירועים שבו ה-GCS ירד אל מתחת ל-14, גודל הירידה ב-GCS, משך הזמן בו ה-GCS היה נמוך מ-14, ביכולות הזיכרון לטווח קצר, במקרי הנזק המוחי הקליני, או בתפקודי הזכרון וה-IQ לאחר ההחלמה. תופעות לוואי חמורות אחרות מלבד שינוי במצב הקוגניטיבי היו נדירות וההיארעות שלהן הייתה זהה בקרב כל קבוצות הטיפול.

מסקנות החוקרים היא שאין חשיבות לקצב ההזלפה או לתכולת הנתרן-כלוריד בתמיסה על תוצאים נוירולוגיים בילדים עם חמצת קטוטית סוכרתית.

מקור: 

Kupperman N. Et al (2018). N Engl J Med 2018; 378:2275-2287

נושאים קשורים:  מחקרים,  חמצת קטוטית,  נוזלים,  מחקר אקראי,  סוכרת
תגובות