מחקרים

טיפול הורמונלי והסיכון לאירועים קרדיווסקולריים בטרנסג'נדרים

בקרב נשים טרנסג'נדריות, נראה סיכון מוגבר להיארעות קרישים ורידיים ושבצים איסכמיים בהשוואה לגברים ונשים סיסג'נדריים

טיפול בהורמונים (צילום: אילוסטרציה)

קרישים ורידיים (Venous thromboembolism – VTE), שבץ על רקע איסכמי והתקף לב בטרנסג'נדרים עלולים להיות קשורים לטיפול הורמונלי. מטרת המחקר הייתה לבחון את מידת ההיארעות של הנ"ל בקרב אוכלוסיה זו.

המחקר הוא מחקר עוקבה במעבר על תיקים רפואיים ממערכות מידע משולבות במטופלים שבחרו להיות טרנסג'נדרים לראשונה בין 2006-2014. עשרה גברים ועשר נשים סיסג'נדריים (שמגדרם הוא המין שבו נולדו) הותאמו כקבוצת ביקורת לכל מטופל טרנסג'נדר לפי שנת לידה, גזע, מוצא, מקום המחקר ושנת תחילת המעקב.

המחקר בוצע בקרב מבוטחי Kaiser Permanente במדינת Georgia ובמדינת Southern California.

2,842 מטופלות נשים טרנסג'נדריות (Transfeminine) ו-2,118 מטופלים גברים טרנסג'נדרים (Transmasculine) עם זמן ממוצע של 4.0 ו-3.6 שנות מעקב בהתאמה, הותאמו ל-48,686 גברים סיסג'נדרים ול-48,775 נשים סיסג'נדריות בהתאמה. המדדים במעקב היו אירועים של VTE, שבצים איסכמיים והתקפי לב. מידע זה נאסף מתוך התיקים הרפואיים לפי קודי האבחנה המתאימים עד לסוף 2016 בקרב האוכלוסייה הטרסנג'נדרית ואוכלוסיית הביקורת.

מטופלות טרסג'נדריות היו עם היארעות גבוה יותר של VTE עם הבדלים בסיכון של 4.1 (רווח בר-סמך 95%: 1.6-6.7) ו-16.7 (רווח בר-סמך 95%: 6.4-27.5) לאחר שנתיים ושמונה שנות מעקב, בהתאמה, ל-1,000 אנשים בהשוואה לגברים סיסג'נדרים ו-3.4 (רווח בר-סמך 95%: 1.1-5.6) ו-13.7 (רווח בר-סמך 95%: 4.1-22.7) ביחס לנשים סיסג'נדריות. מספר דומה של שבצים איסכמיים והתקפי לב נראו בקרב כלל האוכלוסיות. הבדלים יותר משמעותיים בהיארעות VTE ושבצים איסכמיים נראו בקרב מטופלות טרנסג'נדריות שהחלו בטיפול הורמונלי במהלך תקופת המעקב. לא היו מספיק עדויות בשביל להסיק מסקנות לגבי מטופלים טרנסג'נדרים. החוקרים מציינים שלא ניתן לדעת האם המטופלים קיבלו טיפול הורמונלי במקום אחר כך שהדבר אינו רשום בתיקיהם הרפואיים.

מסקנת המחקר היא שהדפוס הנראה במטופלות טרנסג'נדריות, של עלייה בשיעורי ה-VTE והשבצים האיסכמיים אינה תואמת את השיעור הנראה בקרב נשים סיסג'נדריות. תוצאה זו מצביעה על הצורך במעקב ובירור ארוך-טווח על ההשפעות הוסקולריות של אסטרוגן כחלק מהטיפול בשינוי מין.

מקור: 

Getahun D. et al (2018). Ann Intern Med. 2018;169(4):205-213.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחקר עוקבה,  טיפול הורמונלי,  קרישים ורידיים,  שבץ איסכמי,  טרנסג'נדר
תגובות