מחקרים

ניתוח נתונים חדש מעריך את ההשפעה החיובית של אמפגליפלוזין על הארכת תוחלת חיים במבוגרים עם סוכרת מסוג 2 ומחלה קרדיווסקולרית

הערכות שרידות המטופלים שבוצעו בנתוני מחקר ®EMPA REG OUTCOME הראו פוטנציאל לתועלת ארוכת-טווח של אמפגליפלוזין על תוחלת חיים במבוגרים עם סוכרת מסוג 2 ומחלה קרדיווסקולרית [1]

ב-9 לאוקטובר 2018 התפרסמו בכתב העת המדעי Circulation תוצאות חדשות המתבססות על נתוני המחקר פורץ-הדרך
 
®EMPA RGE OUTCOME אשר מרמזות כי טיפול באמפגליפלוזין משפיע באופן חיובי על תוחלת החיים במבוגרים עם סוכרת סוג 2 ומחלה קרדיווסקולרית. תוך שימוש בשיטות אקטואריות*, ובהנחה שההשפעה החיובית של אמפגליפלוזין (שהודגמה במחקר) נותרת עקבית בטווח הארוך, מוערך כי טיפול באמפגליפלוזין מאריך חיים ב-1 עד 4.5 שנים בממוצע, בהתאם לגיל המטופל, בהשוואה לפלסבו [1]. לפיכך, ניתוח נתונים זה מרמז כי טיפול באמפגליפלוזין עשוי להאריך חיים בשנים.

כאשר נותחו נתוני 7,020 במטופלים שנכללו במחקר
®EMPA RGE OUTCOME, הערת תוחלת החיים גדלה בכל הגילאים, במטופלים שטופלו באמפגליפלוזין לעומת פלסבו. ספציפית, השרידות הממוצעת המוערכת במטופלים בני 45 היתה 32.1 שנים עם אמפגליפלוזין לעומת 27.6 שנים עם פלסבו, כלומר הפרש של 4.5 שנות חיים בממוצע. במטופלים בני 50, 60, 70 ו-80, השרידות הממוצעת המוערכת במטופלי אמפגליפלוזין לעומת פלסבו היתה 3.1, 2.5, 2 ו-1 שנות חיים, בהתאמה [1].

במחקר ®EMPA RGE OUTCOME עצמו, שפורסם ב-New England Journal of Medicine בספטמבר 2015, נמצאה הפחתה של 38% בסיכון היחסי לתמותה קרדיווסקולרית ו-32% בתמותה כוללת במטופלי אמפגליפלוזין במבוגרים עם סוכרת סוג 2 ומחלה קרדיווסקולרית, בהשוואה לפלסבו, לאורך תצפית חציונית של 3.1 שנים [2]. שימוש בנתוני המחקר במודלים איפשר להעריך את התועלת הפוטנציאלית של טיפול באמפגליפלוזין על תוחלת החיים השאריתית.

"עבור בן 60 עם סוכרת סוג 2, שכבר עבר ארוע קרדיווסקולרי, מחקרים קודמים העריכו כי תוחלת החיים צפויה לקטון בעד 12 שנים, בהשוואה לאדם בן אותו גיל ללא התחלואה הזו", ציין בריאן קלאגט (Brian Claggett),יPhD, מחטיבת רפואה קרדיווסקולרית, מ-Brigham and Women’s Hospital, המחבר הראשי של המאמר ב-Circulation. "ניתוח נתונים זה מעריך כי אמפגליפלוזין עשוי להאריך חיים למטופל כזה ב-2.5 שנים, בממוצע".

*שיטות אקטואריות מתייחסות לטכניקות וניתוחים סטטיסטיים המשמשים להכנת טבלאות תמותה, בין היתר.

מקורות: 

1 Claggett B. et al., Long-Term Benefit of Empagliflozin on Life Expectancy in Patients With Type 2 Diabetes

Mellitus and Established Cardiovascular Disease : Survival Estimates From the EMPA-REG OUTCOME Trial. Circulation. 2018;138:1599–1601

2 Zinman B. et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373:2117-2128.

נושאים קשורים:  מחקרים