גישה רדיאלית עדיפה במעט על פני גישה פמורלית בצנתור בתסמונת כלילית חדה. לא נרשם הבדל מובהק בתוצאים הקליניים בין הפרין ל-Bivalirudin

בלון מצופה תרופה (DCB) הוכיח אי נחיתות לעומת תומכן מצופה תרופה (DES) בטיפול בהצרויות טרשתיות בעורקים כליליים קטנים

תמותת תינוקות באזורי עימות באפריקה גבוהה פי 3.6 משיעורי תמותה כתוצאה ישירה מהלחימה. הסיכון נותר בעינו גם באזורים מרוחקים 100 ק"מ ממוקדי הלחימה וכן כ-8 שנים לשוך הקרבות

טרופונין רגיש עם סף אבחון העומד על אחוזון 99 עשוי לזהות 17% חולים נוספים כלוקים ב-ACS בהשוואה לסמנים הקיימים, אולם בקבוצה זו לא נרשמה עליה מוחשית בהארעות MI או תמותה, מה שיכול ללמד על נזק תת קליני לשריר הלב.

מדד חדש ויעיל להערכת סיכון לבבי - אינדקס דילול השומן הפריווסקולרי סביב עורקים כליליים FAT ATTENUATION INDEX

טיקגרלור+אספירין למשך חודש ו-23 חודשי טיקגרלור בהמשך לעומת טיפול בקלופידוגרל/טיקגרלור+אספירין לשנה ושנה נוספת של אספירין לאחר צנתור עם DES. שני המשטרים הציגו תוצאות שקולות עם עדיפותלא מובהקת למשלבי טיקגרלור.