טיפול משולב עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר הניתן פעם ביום הדגים שיעורים גבוהים של תגובה וירולוגית ממושכת בשבוע 12 (SVR12) במטופלים עם זיהום HCV מגנוטיפ 1-6 ופרופיל בטיחות גבוה. ההימצאות של תחלואה פסיכיאטרית במטופלים עם זיהום HCV גבוהה מאשר באוכלוסייה הכללית בארצות הברית. בעבודה זו החוקרים מדווחים על תוצאות משולבות מעשרה מחקרי פאזה 2 ו-3 אשר בוצעו במטופלים עם מחלות פסיכיאטריות.

לטובת העבודה נאספו נתונים ממחקרי SURVEYOR I,יSURVEYOR II,יMAGELLAN-I ו-ENDURANCE 1-4 ו-EXPEDITION 1,י2 ו-4. מטופלים נאיביים לטיפול וכאלה שקיבלו טיפול קודם סווגו כסובלים מהפרעה פסיכיאטרית אם הם נטלו תרופה פסיכיאטרית בתחילת הטיפול עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר או היו בעלי רקע רפואי של הפרעות פסיכיאטריות. יעילות הוערכה כאחוז המטופלים שהשיגו SVR12 באמצעות אנליזת "כוונה לטפל". בטיחות הוערכה בכלל המטופלים.

החוקרים מצאו כי מתוך 2,522 מטופלים עם HCV ל-789 (31%) הייתה הפרעה פסיכיאטרית. בסך הכול, הטיפול נסבל היטב על ידי המטופלים ולא נצפו תופעות לוואי קשות הקשורות לגלקפרוויר ופיברנטסוויר (0 מתוך 789 מטופלים) או תופעות לוואי אשר הובילו להפסקת טיפול (5 מתוך 789 מטופלים).

מסקנת החוקרים היא כי גם באוכלוסייה עם הפרעות פסיכיאטריות טיפול עם גלקפרוויר ופיברנטסוויר מדגים פרופיל בטיחות גבוה.

מקור: 

Back, D.  (2018) Journal of Hepatology. Epub