מחקרים

אפידמיולוגיה והישרדות בתסמונת חופפת של זאבת וטרשת רב מערכתית

מטופלים עם מחלה משולבת של טרשת רב מערכתית וזאבת היו צעירים יותר בזמן האבחנה, סבלו לעתים יותר תכופות מיתר לחץ דם ריאתי וסבלו לעתים רחוקות יותר מביטויים עוריים של SSc. יש לעקוב אחר התפתחות של מחלת ריאות אינטרסטיציאלית, משברים כלייתים וכיבים בקצות האצבעות בקרב חולים אלו

טרשת רב מערכתית (Systemic Sclerosis – SSc) יכולה להמצא בחפיפה עם זאבת (Systemic Lupus Erythematous – SLE). מעט ידוע על האפידימיולוגיה, המאפיינים הקליניים וההישרדות של תסמונת חופפת זו. כותבי מחקר זה העריכו את ההיארעות של החפיפה בין SSc-SLE, השוני במאפייני הטרשת הרב מערכתית במחלות השונות וכן ההשרדות בקרב חולי SSc ללא SLE.

המחקר נערך כמחקר עוקבה וכלל חולים שמילאו את הקריטריונים של הקולג' הראומטולוגי האמריקאי (ACR) או של הליגה האירופית נגד ראומטיזם ל-SSc ו/או את הקריטריונים של ACR ל-SLE. התוצא העיקרי שנמדד היה הזמן מרגע האבחנה ועד לתמותה מכל סיבה. ההישרדות חושבה בעזרת Kaplan-Meier ומודל Cox לסיכונים פרופורציונליים.

1,252 מטופלים זוהו (SScי– 1,166 מטופלים; SSc-SLEי– 86 מטופלים). היארעות ה-SSc-SLE בקרב המטופלים הייתה 6.8%. מטופלים עם התסמונת המשולבת היו צעירים יותר בעת האבחנה (37.9 שנים לעומת 47.9 שנים, p<0.001), יותר ממדינות מזרח אסיה (5.5% לעומת 20%) או דרום אסיה (5.1% לעומת 12%), היו עם הנוגדן Lupus Anticoagulant (6% לעומת 0.3%, p<0.001), עם הנוגדן Anticardiolipin Antibodyי(6% לעומת 0.9%, P<0.001) ועם יתר לחץ דם ריאתי (52% לעומת 31%, p<0.001).

המטופלים עם המחלה המשולבת סבלו לעיתים יותר רחוקות מ-Calcinosisי(13% לעומת 27%, p=0.007), טלנגיאקטזיות (49% לעומת 75%, p<0.001) ומתת סוג מפושט של SScי(12% לעומת 35%, p<0.001). לא היו שינויים משמעותיים בהיארעות משברים כלייתים (7% בשני תתי הסוגים), מחלת ריאות אינטרסטיציאלית (41% לעומת 34%) וכיבים בקצות האצבות (38% לעומת 32%). החולים עם המחלה המשולבת היו בעלי זמן הישרדות חציוני ארוך יותר (26.1 לעומת 22.4 שנים), אך דבר זה לא היה משמעותי סטטיסטית (p=0.06). נשים עם מחלה משולבת ותת סוג מפושט בקרב חולים עם מחלה מפושטת הוריד ממידת השוני בהישרדות (יחס סיכונים 1.07, רווח בר-סמך 95%: 0.67-1.67).

מקור: 

Alharbi et al (2018). The Journal of Rheumatology, 45 (10) 1406-1410;;

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחקר עוקבה,  טרשת רב מערכתית,  זאבת,  השרדות,  אפידימיולוגיה
תגובות