בקרב חולי טרשת מערכתית (Systemic Sclerosis) מתבצעות בדיקות תפקודי ריאה (Forced Vital Capacityי[FVC] ו-DLCO) כסקר לאיתור מחלות ריאה אינטרסטיציאלית הקשורה בטרשת מערכתית (SSc-ILD). מטרת מחקר זה הייתה לקבוע את הרגישות, הסגוליות ואת ערך הניבוי השלילי של מדדים אלו (FVC ו-DLCO) בהשוואה לסימנים רדיולוגיים בבדיקות HRCT.

מטופלים שעונים על הקריטריונים של American College of Rheumatology ל-SSc, עם סריקת HRCT ותפקודי ריאה היו מועמדים להשתתף במחקר. עדויות רדיולוגיות למחלת ריאות אינטרסטיציאלית כומתו על ידי מומחים בהדמיית ריאה. הסף להגדרת מחלת ריאות אינטרסטיציאלית מתוצאות ה-FVC וה-DLCO חושבו בעזרת תרשימי ROCי(Receiver Operating Characteristics Curve). משלב בדיקות ה-FVC וה-DLCO בהם נראתה הכי הרבה רגישות וסגוליות אופיינו. אנליזה נוספת בוצעה במטופלים עם נוגדנים חיוביים כנגד Scl-70.

המחקר כלל 265 מטופלים. מתוך 188 (71%) מטופלים עם עדות רדיולוגית ל-ILD, ל-59 (31%) היו תוצאות תקינות ב-FVCי(80% ויותר מה-FVC הצפוי), ול-65/151 (43%) היו תוצאות תקינות ב-DLCOי(60% ויותר מהצפוי). התוצאות שנחשבו כהכי טובות לניבוי SSc-ILD בהדמייה היו FVC<80% (רגישות 0.69%, סגוליות 0.73%), ו-DLCO<62% (רגישות 0.60, סגוליות 0.70). כל שילובי הספים השונים של ה-FVC וה-DLCO שחושבו הניבו ערך ניבוי שלילי קטן מ-0.7 (NPV<0.70). ערך הניבוי השלילי ל-ILD אצל מטופלים עם FVC<80% היה נמוך יותר במטופלים עם נוגדנים כנגד Scl-70י(NPV=0.05) בהשוואה למטופלים ללא נוגדנים אלו (NPV=0.57).

מקור: 

Showalter K.  et al (2018). The Journal of Rheumatology November 2018, 45 (11) 1572-1576;