מנהלי מחלקות פנימיות בשמונה בתי חולים ממשלתיים החלו להציג נתונים מעודכנים לבוקר זה (א') על מימדי העומס הכבד במחלקות אלו הסובלות מתקנים נמוכים של רופאים לטיפול במספר גדל והולך של חולים.

הנתונים הם חלק ממאבקם של מנהלי הפנימיות הטוענים כי המצב הזה יגרום לקריסה של המחלקות. "הנתונים שנאספו, בשלב זה באורח אקראי, ממחישים את תמונת המצב לנעשה בכלל המחלקות הפנימיות בישראל", הדגישו המנהלים.

בספירת הרופאים המומחים במחלקות נכללים גם מנהלי המחלקות עצמם. בכמה מחלקות מדובר במנהל מחלקה אחד כשלצידו רק מתמחים וסטאז'רים. "לפעמים מדובר ב'חצאי רופאים', כיוון שיש רופאים שנאלצים לחלק את זמנם בפנימית עם מחלקה אחרת באותו היום".

פנימית ב' במרכז רפואי זיו בצפת - תקן המחלקה: 32 מיטות לאשפוז. הבוקר היו בה 43 מאושפזים, מהם שישה מונשמים הזקוקים להשגחה מלאה, אבל רק רופא בכיר אחד היה היום במחלקה לצד ארבעה מתמחים וארבעה סטאז׳רים.

פנימית א' במרכז הרפואי לגליל בנהריה - תקן המחלקה: 32 מיטות. מספר המאושפזים: 45, אבל רק שני רופאים בכירים, שלושה מתמחים ושני סטאז'רים נמצאים במקום.

פנימית בבית החולים "המשפחה הקדושה" בנצרת - תקן מיטות: 28, מספר המאושפזים: 31 (מהם גם טיפול נמרץ), אל מול שני רופאים בכירים, ארבעה מתמחים הבוקר (שלושה כבר אחרי תורנות), המכסים גם את יחידת הטיפול הנמרץ וגם את חדר המיון (תורן).

פנימית ב' בבית החולים העמק - תקן המחלקה: 39 מיטות. מספר המאושפזים: 40, בהם מטפלים ארבעה רופאים בכירים, מתמחה אחד וסטאז'ר אחד.

פנימית א' ב"קפלן" ברחובות - תקן המיטות: 36. מספר המאושפזים: 46. במקום רק שלושה רופאים בכירים (שניים כבר אחרי תורנות) וארבעה סטאז'רים.

פנימית א' במרכז הרפואי שיבא, תל השומר - התקן: 36 מיטות. מאושפזים: 48, מהם שלושה מונשמים. במקום: 1.5 רופאים בכירים, ארבעה מתמחים ושלושה סטאז'רים.

בפנימית ט' ב"שיבא" - תקן: 36 מיטות. מספר המאושפזים: 44, מהם ארבעה מונשמים שבהם מטפלים רק שני רופאים בכירים.

בפנימית ד' בבית החולים ברזילי באשקלון. התקן: 41 מיטות. מספר המאושפזים הבוקר - 46 ובהם מטפלים שלושה רופאים בכירים וארבעה מתמחים.

בפנימית ג' במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע - תקן המיטות 38. מספר המאושפזים: 46 ובהם מטפלים הבוקר שני רופאים בכירים, שלושה מתמחים וארבעה סטאז'רים.

בפנימית ו' ב"סורוקה" - התקן: 38 מיטות. מספר המאושפזים: 42 ובהם מטפלים שלושה רופאים בכירים, ארבעה מתמחים וארבעה סטאז'רים.

פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית, הגיב על הנתונים: "הקריסה הזו איננה גזירה משמים. כל עוד תעריף יום אשפוז במחלקה פנימית יישאר מחיר רצפה והפסדי - מהנמוכים בבית החולים - נמוך יותר ממחירי האשפוז ביולדות וממחירי פרוצדורות רפואיות רבות - לא יהיה שינוי.

"לא די לנו בסימפטיה וברחמים. נדרשת רפורמה אמיתית תוך הכרזה על העדפה מתקנת של המחלקות הפנימיות, עדכון מחירי יום אשפוז לעלויות הריאליות וגם השקעה גדולה יותר בצוותים הרפואיים. לא רק בנו הרופאים, גם באחיות ובכוח העזר שלצידנו. רק ככה נצליח להציל את המחלקות הפנימיות ולאפשר רפואה ציבורית ראויה. יש במשרד הבריאות פתרונות למצב החמור הזה וכנראה גם תקציבים למודל תמרוץ עבור המחלקות הפנימיות- אבל פשוט לא ברור למה הם מחכים".