מחאת מנהלי המחלקות פנימיות נמשכת זה השבוע השני עם צילומים ודיווחים מהשטח. הבוקר (ג') שוב מדווחים המנהלים על מניין הרופאים ועל העומס במחלקות הפנימיות בבתי החולים ברחבי הארץ.

מנהלי המחלקות הפנימיות שבקריסה מספרים כי העומס מביא לירידה באיכות הטיפול הרפואי, לשחרורים מוקדמים מדי בלית ברירה, לפגיעה קשה באיכות הוראת המתמחים והסטאז'רים ולחוויית קרב נואשת ומתישה, ללא תחמושת מספקת, על חיי המאושפזים.

בפנימית א' במרכז רפואי לגליל, יש תקן ל-32 מיטות אך מספר המאושפזים בפועל הוא 37, שניים מהם מונשמים. מספר הרופאים המומחים שניים בלבד, לצד שלושה סטאז'רים.

בפנימית ה' העמק – 100% תפוסה (אין מקום במסדרון, ולכן מעוכבים במיון), שני מומחים, ללא מתמחים, שני סטאז'רים וסטודנט אחד לרפואה.

בפנימית ח' רמב"ם, התקן הוא ל-36 מיטות, מאושפזים בפועל 39 חולים, מהם ארבעה מונשמים. שני מאושפזים נוספים ממתינים במיון. במחלקה עובדים הבוקר שני מומחים וארבעה סטאז'רים.

בפנימית א' ב"הלל יפה", תקן מיטות – 36; בפועל – 52 מאושפזים, מהם שישה מונשמים, 2.5 רופאים מומחים, ארבעה מתמחים וסטאז'ר אחד. בפנימית ג׳ באותו בית חולים: 36 מיטות בתקן, 49 מאושפזים, מהם ארבעה מונשמים, אל מול רופא מומחה אחד בלבד, חמישה מתמחים ורוטציונר. בפנימית ד' ב"הלל יפה": תקן מיטות – 38, מאושפזים – 45, מהם ארבעה מונשמים. מספר רופאים מומחים: שניים בלבד, עם שישה מתמחים (מהם שלושה ברוטציה עם מחלקה אחרת).

ב"וולפסון", חמש המחלקות הפנימיות מדווחות הבוקר על תפוסות גבוהות של כ-130%, תקן מיטות במחלקות: 38, מספר מאושפזים בפועל במחלקות סביב: כ-50, עם מונשמים רבים ותת תקינה חמור במומחים ובמתמחים.

ב"ברזילי", ארבע המחלקות הפנימיות מדווחות על 160%-150% תפוסה. בכל אחת מהמחלקות: 55–53 מאושפזים, בהן שישה מונשמים, תת תקן חמור ברופאים מומחים ובמתמחים בכל המחלקות.

"קריסת המחלקות הפנימיות אינה גזירה משמים", אומר פרופ' אבישי אליס, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פנימית. "כל עוד תעריף יום אשפוז בפנימית יישאר מחיר רצפה - הפסדי עבור הנהלות בתי החולים, כל עוד משרד הבריאות לא יקדם את מודל התמרוץ וההשקעה בפנימיות, שהובטח בקיץ (בדומה למודל שהונהג במלר"דים ובפגיות), כל עוד ראש הממשלה, האוצר ומשרד הבריאות ימשיכו לשבת על הגדר – לא יחול מילימטר שינוי".