מחקרים

תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית והסיכון לנפילות חוזרות ושברים באגן

בקרב קשישים המתגוררים בבתי אבות עם היסטוריה של נפילה או שבר בירך, קבלה של 3.0 מינונים או יותר של תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית הגבירה באופן משמעותי את הסיכון לנפילות חוזרות לעומת מטופלים שלא קיבלו כלל תרופות כאלו.

טיפול בקשישים (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את הקשר בין תרופות שמשפיעות על מערכת העצבים המרכזית ומינונן לבין הסיכון לנפילות חוזרות ושברים באגן בקרב אנשים עם רקע של נפילות. המחקר הוא מחקר מסוג מקרה ביקורת שנעשה במרכזי מגורים לקשישים יוצאי צבא בארה"ב (Veterans Health Administration Community Living Centers).

במחקר השתתפו אנשים בני 65 ומעלה עם רקע של נפילה או שבר בירך בשנה שקדמה למעבר למרכז המגורים והמחקר התבצע בין ה-1 ביולי 2005 לבין ה-30 ביוני 2009. כל מקרה (316 מטופלים) הותאם לארבעה מטופלי ביקורת (1,264 מטופלים) בהתבסס על גיל, מין ומשך השהייה במרכז.

התוצאים שנמדדו תועדו בעזרת ICD-9 או קודים בשיטת CPT-E, קודי אבחון וקודים פרוצדורליים הקשורים לביקור בחדר מיון או אשפוז במהלך השהות במרכז המגורים. החוקרים השתמשו במידע על התרופות אותם קיבלו המטופלים בשביל לחשב את המינון היומי של התרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית, תרופות המשפיעות על קולטנים לבנזודיאזפינים, אופיאואידים, תרופות נוגדות דיכאון, נוגדות פרכוסים ונוגדות פסיכוזה שהחולים קיבלו בששת הימים שלפני התוצא. החישוב התבצע כך שהמינון שהחולים קיבלו חולק במינון המינימלי היעיל באוכלוסיה גריאטרית וחיבור כל התוצאות. החוקרים ביצעו ניתוח רב-משתני בשביל להעריך את הקשר בין המינון הכולל של תרופות במערכת העצבים המרכזית, שסווג לדרגות 0, 1, 2 ו-3 או יותר לבין נפילות חוזרות.

יותר מטופלים בקבוצת המקרים (44.3%) מאשר בקבוצת הביקורת (35.8%) קיבלו 3.0 או יותר מינונים יומיים של תרופות המשפיעות על מערכת העצבים (p=0.02). הסיכון לנפילות רציניות היה גדול יותר בקרב מטופלים שקיבלו 3.0 מינונים או יותר לעומת כאלו שקיבלו 0 (יחס סיכויים מתוקנן 1.49, רווח בר-סמך 95%: 1.03-2.14). אנשים שקיבלו בין 1.0-2.9 מינונים יומיים היו בסיכון דומה לנפילה בהשוואה לאנשים שקיבלו 0 (יחס סיכויים מתוקנן 1.03, רווח בר-סמך 95%: 0.72-1.48).

מקור: 

Aspinall S.L et al (2018). J Am Geriatr Soc 67:74–80, 2019.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחקר מקרה-ביקורת,  תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית,  נפילות חוזרות,  שבר בירך
תגובות