iGlarLixi

בטיחות ויעילות SULIQUA במטופלים מבוגרים עם סוכרת סוג 2

SULIQUA מובילה לשיפור מובהק באיזון הגליקמי במטופלים בני 65 ומעלה, ללא עלייה בסיכון להיפוגליקמיה

אשה הסובלת מסוכרת סוג 2 (צילום: אילוסטרציה)
חולת סוכרת. תוספת עבור כל מבוטח תחייב לעמוד במדדי איכות כמו איזון לחץ דם, בדיקות עיניים וכפות רגליים, אי קטיעת כף רגל וייעוץ דיאטנית. צילום: אילוסטרציה

מחקר זה העריך את הבטיחות והיעילות של SULIQUA במטופלים מבוגרים עם סוכרת סוג 2. באנליזת פוסט הוק זו בוצע שימוש בנתונים ברמת המטופל ממשתתפים בני 65 שנים (N=243) ומעלה אשר השתתפו במחקרי פאזה 3, LixiLan-O ו-LixiLan-L.

בשני המחקרים נמצא כי המטופלים שקיבלו SULIQUA השיגו הפחתה גדולה יותר באופן מובהק סטטיסטית ב-HbA1C בשבוע 30 לעומת אינסולין glargine. במחקר ה-LixiLan-O, מטופלים שקיבלו SULIQUA השיגו בנוסף הפחתה גדולה יותר באופן מובהק סטטיסטית לעומת lixisenetide. ההפחתות ב-HbA1C היו דומות בין מטופלים בני 65 שנים ומעלה לאלה הצעירים מ-65 שנים.

בדומה להפחתה ב-HbA1C, המטופלים שקיבלו SULIQUA חוו הפחתה בערכי גלוקוז ממוצעים יומיים בפלזמה (שחושבו באמצעות מדידה עצמית) בשני המחקרים. בנוסף, בכל אחד מהמחקרים, שיעור גדול יותר באופן מובהק סטטיסטית של מטופלים שקיבלו SULIQUA השיגו ערכי HbA1C הקטנים מ-7.0% בשבוע 30, לעומת מטופלים שקיבלו אינסולין glargine או lixisenetide בנפרד.

טיפול עם SULIQUA נמצא קשור עם הפחתה במשקל גוף מתחילת המחקר ובכלל זה הפחתה מובהקת סטטיסטית לעומת אינסולין glargine בשני המחקרים (1.2 ק"ג לעומת 0.6 ק"ג במחקר ה-LixiLan-Lי [p<0.001] ו-0.9 ק"ג לעומת עליה של 1.2 ק"ג במחקר ה-LixiLan-O י[p<0.001]).

בהיבט של בטיחות, במחקר ה-LixiLan-L שיעור אירועי ההיפוגליקמיה המתועדים לכל שנת מטופל היה נמוך יותר בקבוצת ה-SULIQUA לעומת glargine. בדומה לכך, השיעור של מטופלים במחקר ה-LixiLan-O שיעור אירועי ההיפוגליקמיה לכל שנת מטופל היה מעט נמוך יותר בקבוצת ה-SULIQUA לעומת glargine. השיעור של מטופלים שחוו תופעות לוואי גסטרואינטסטינליות היה אך היה נמוך משמעותית   בקבוצת ה-SULIQUA מאשר בקבוצת ה-lixisenetide.

החוקרים מסכמים כי השילוב הקבוע הניתן לטיטרציה, SULIQUA, מוביל לשיפור מובהק סטטיסטית בשליטה גליקמית במטופלים בני 65 שנים ומעלה בדומה למטופלים צעירים יותר, ללא עלייה בסיכון להיפוגליקמיה. כזריקה הניתנת פעם ביום, התרופה מהווה גישה טיפולית מפושטת למטופלים מבוגרים ויכולה לתרום לשיפור ההיענות באוכלוסיה זו.

מקור: 

Handelsman, C. Chovanes, T. Dex, et al., Efficacy and safety of insulin glargine/lixisenatide (iGlarLixi) fixed-ratio combination in older adults with ..., Journal of Diabetes and Its Complications, https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2018.11.009

Handelsman, Y. et al. (2018) Journal of Diabetes and Its Complications.

נושאים קשורים:  iGlarLixi,  LixiLan-L,  המוגלובין מסוכרר,  ליקסיסנטיד,  גלרגין,  היפוגליקמיה,  שליטה בגלוקוז,  מחקרים